ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
  ՏԻ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ
 
  ԾՐԱԳՐԵՐ
  ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ
  ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐ
  ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅՈՒՆ
  ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ
  ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
     
ՏԻ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ


ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Rambler's Top100

 
ՏԻ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ - ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐ

Կարգավորել ըստ   Այբբենական | Մարզերի | Քաղաքների | Գյուղերի

ԱՆԻՊԵՄԶԱ (Շիրակ)
 

ԱՆԻՊԵՄԶԱ

Բնակչություն 12.0

Մակերես 12.0 կմ2

ՀՀ Շիրակի մարզի ԱՆԻՊԵՄԶԱՅԻ գյուղական համայնքի ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՆՁՆԱԳԻՐ

1. Հեռավորությունը` Երևանից        185 կմ

                          մարզկենտրոնից         60 կմ

           ՀՀ պետական սահմանից        0,03 կմ

2. Բարձրությունը ծովի մակերևույթից` 1500 մ

3. Բնակլիմայական պայմանները` սահմանամերձ, նախալեռնային 

4.Պատմամշակութային կոթողներ`տաճար

5. Բնակչության թիվը`520 մարդ, 120 ընտանիք

6.Համայնքի   զբաղեցրած տարածքը`340 հա

                                                   220 հա արոտներ

                                                  վարելահող չունի

7.     Բնակչության զբաղմունքը` անասնապահություն

8.  Ապահովվածությունը խմելու և ոռոգման ջրով` 0% խմելու ջուր, խմելու ջուրը ներկրվում է ավտոցիստերներով, ոռոգման ջուր չունի

9.  Գազաֆիկացված չէ 

10. Ճանապարհների վիճակը` ոչ բարվոք

11.  Համայնքն ունի`

1.   Դպրոց` 180 աշակերտական տեղով                   

2.   Առողջության կենտրոն                                                                                        

3.    Մշակույթի տուն                                                                            

 4.   Նախակրթարան                                                                

Համայնքում առկա հիմնախնդիրները

1.  Դպրոցի կահավորում, որի համար անհրաժեշտ է 3 մլն. դրամ

2.  60 կմ խմելու կմ ջրագծի կառուցում, որի համար անհրաժեշտ է 600 մլն. դրամ

3.  5 կմ գազատարի կառուցում, որի համար պահանջվում է 40 մլն.դրամ

4.  7 կմ ճանապարհի ասֆալտապատում, որի համար անհրաժեշտ է 280 մլն. դրամ

5.  առողջության կենտրոնի նորոգում և կահավորում, որի համար անհրաժեշտ է  30 մլն. դրամ

6.  մշակույթի օջախի նորոգում  և կահավորում, որի համար անհրաժեշտ է 30 մլն. դրամ

7.  նախակրթարանի շենքի նորոգում, որի համար անհրաժեշտ է 15 մլն. դրամ

Ընդհանուր առմամբ համայնքի հիմնախնդիրների լուծման համար անհրաժեշտ է շուրջ 998 մլն. դրամ:

  
 
 
ԷԼ-ԳՐԱԴԱՐԱՆ
 
ԷԼ-ՏԵՂԵԿԱԳՐԵՐ
 
ՀՂՈՒՄՆԵՐ
 
ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ


 
 
 
 
 
Copyright ՀՀԱ 2008   Մշակված է ՆՈՐՔ տեղեկատվավերլուծական կենտրոնի կողմից
  Հաճախումներ 1722121