Anders Knape: Political dialogue is an essential part of the work of the Chamber of Local Authorities

Anders Knape: Political dialogue is an essential part of the work of the Chamber of Local Authorities

06.04.2017

In his communication to the 32nd Session, Anders Knape, (Austria, SOC), President of the Chamber of Local Authorities, highlighted the collaboration of the Chamber with national associations and the overall political dialogue concerning the monitoring of the European Charter of Local Self-Government and the observation local elections:

 'Monitoring is not about policing, it is about dialogue, peer to peer collaboration to improve governance and democracy at the local level ', he declared. He also stressed that, in a context of an unprecedented influx of refugees, cities are in the front line and have to ensure the welcoming and integration of migrants. 'The Congress – and its Chamber of Local Authorities in particular – has a key role to play in relation to these issues, because of our special position of proximity with our citizens, who have to face these issues on a daily basis,' he stated. He also welcomed the actions of the Congress to fight corruption at the grassroots’ level, especially the preparation a new Code of Conduct for local elected representatives and appointed officials as well as the collaboration with the European Committee of the Regions on corruption issues. 

Source: http://www.coe.int/t/congress/default_en.asp


NEWS

Հայաստանի համայնքների միության  ուղերձը ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին
Հայաստանի համայնքների միության ուղերձը ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին

11:13

24 05 2018

Ուղերձն ընդունվել է Հայաստանի համայնքների միության Հանրապետական խորհրդի նիստում, որն անցկացվել...

Համայնքների  միությունը կառավարության ծրագրում ներառելու համար ՀՀ արդարադատության նախարարությանը ներկայացրել է մի շարք առաջարկներ
Համայնքների միությունը կառավարության ծրագրում ներառելու համար ՀՀ արդարադատության նախարարությանը ներկայացրել է մի շարք առաջարկներ

17:09

22 05 2018

Ս/թ մայիսի 21-ին տեղի է ունեցել ՀՀ արդարադատության նախարարին կից հասարակական խորհրդի նիստ, որին...

Քննարկում՝ տնտեսության և էներգետիկայի ոլորտներում հատկորոշած խնդիրների և դրանց լուծումների մասին
Քննարկում՝ տնտեսության և էներգետիկայի ոլորտներում հատկորոշած խնդիրների և դրանց լուծումների մասին

11:08

16 05 2018

Մայիսի 15-ին Եվրամիության կողմից ֆինանսավորվող «Կառուցողական երկխոսության...

Շնորհավորական ուղերձ
Շնորհավորական ուղերձ

11:50

11 05 2018

Statement by the President following the election of Nikol PASHINYAN as Prime Minister of...

Շնորհավորական ուղերձ
Շնորհավորական ուղերձ

13:50

08 05 2018

Շնորհավորական ուղերձ

Հայտարարություն
Հայտարարություն

11:05

03 05 2018

Մենք՝ Հայաստանի համայնքների ղեկավարներս, խորապես անհանգստացած ենք երկրում տիրող տևական և խորը...