Launch of Municipal Leadership Trainings

Launch of Municipal Leadership Trainings

06.02.2018

The solemn opening ceremony of four-month Municipal Leadership Trainings was held on 6 February.  Minister of Territorial Administration and Development Mr. David Lokyan and Mr. Emin Yeritsyan, President of the Union of Communities of Armenia made speeches.

In his speech, Minister of Territorial Administration and Development David Lokyan mentioned that the country's first component which makes, country strong, rich and protected, is the community and the development should proceed from the bottom. In this logic, a great idea is to train young professionals who will later become involved in community processes.

Municipal Leadership courses are free of charge and are intended for young people interested in local self-governance and public administration. The courses will be held in the format of lectures, seminars, practical workshops, cognitive visits, meetings with experts, public figures. Courses will be held twice a week during four-month period.

Municipal Leadership courses aim to develop participants' knowledge and skills through non-formal learning tools, promote young people's participation in public life, highlight the current issues of the field, and encourage critical thinking. The trainings will be mainly practical and will focus not only on theoretical knowledge but on experience sharing and practical exercises.


NEWS

Համայնքների  միությունը կառավարության ծրագրում ներառելու համար ՀՀ արդարադատության նախարարությանը ներկայացրել է մի շարք առաջարկներ
Համայնքների միությունը կառավարության ծրագրում ներառելու համար ՀՀ արդարադատության նախարարությանը ներկայացրել է մի շարք առաջարկներ

17:09

22 05 2018

Ս/թ մայիսի 21-ին տեղի է ունեցել ՀՀ արդարադատության նախարարին կից հասարակական խորհրդի նիստ, որին...

Քննարկում՝ տնտեսության և էներգետիկայի ոլորտներում հատկորոշած խնդիրների և դրանց լուծումների մասին
Քննարկում՝ տնտեսության և էներգետիկայի ոլորտներում հատկորոշած խնդիրների և դրանց լուծումների մասին

11:08

16 05 2018

Մայիսի 15-ին Եվրամիության կողմից ֆինանսավորվող «Կառուցողական երկխոսության...

Շնորհավորական ուղերձ
Շնորհավորական ուղերձ

11:50

11 05 2018

Statement by the President following the election of Nikol PASHINYAN as Prime Minister of...

Շնորհավորական ուղերձ
Շնորհավորական ուղերձ

13:50

08 05 2018

Շնորհավորական ուղերձ

Հայտարարություն
Հայտարարություն

11:05

03 05 2018

Մենք՝ Հայաստանի համայնքների ղեկավարներս, խորապես անհանգստացած ենք երկրում տիրող տևական և խորը...

Ուղերձ համայնքներին
Ուղերձ համայնքներին

11:47

30 04 2018

Համայնքների ղեկավարներին, ավագանու անդամներին, համայնքային ծառայողներին