Հայաստանի համայնքների միության գործադիր տնօրենի հաստիքի մասին հայտարարություն

Աշխատանքի պայմաններ՝ Պայմանագրային

Կատեգորիա՝ ՀԿ/ Շահույթ չհետապնդող

Աշխատանքի տեսակը՝ Ամբողջ դրույք

Գտնվելու վայրը՝ Երևան

Աշխատանքի նկարագրություն՝

Գործադիր տնօրենը Միության գործադիր պաշտոնյան է։ Նա իրականացնում է Միության աշխատակազմի ամենօրյա գործառնական կառավարումը և պատասխանատու է Միության ընթացիկ գործունեության համար։

Աշխատանքային պարտականություններ 

 • Ներկայացնում է Միության շահերը, հանդես է գալիս Միության անունից, ներկայացնում է Միությունը այլ կազմակերպությունների հետ հարաբերություններում և տարբեր գործառույթներում՝ ներառյալ բանակցությունները,
 • Միության անունից կնքում է պայմանագրեր,
 • Ապահովում է տարեկան աշխատանքային պլանի մշակումը և իրականացումը, ինչպես նաև կառավարման մարմինների և հանձնաժողովների հանդիպումների նախապատրաստումը,
 • ղեկավարում է Միության աշխատակազմը, Միության աշխատակիցների համար կատարում է գործատուի գործառույթներ՝ ներառյալ աշխատանքային պայմանագրերի կնքումը,
 • Կառավարում է Միության ֆինանսական ռեսուրսները, համագործակցում է աուդիտորի և վերստուգիչ հանձնաժողովի հետ, պատրաստում և աուդիտի հանձնաժողովին է ներկայացնում տարեկան հաշվետվություններ,
 • Վարում է Միության անդամների պարբերաբար թարմացվող գրանցամատյան, ապահովում է կառավարման բլոր ժողովների արձանագրությունների կազմումը և դրանք տրամադրում անդամներին,
 • Ներկայացնում է Միության ֆինանսական հաշվետվությունը հերթական ընդհանուր ժողովներում,
 • Ձեռք է բերում և տնօրինում Միության գույքը,
 • Տրամադրում է լիազորագրեր, բանկերում բացում է հաշվարկային և այլ հաշիվներ,
 • Իրականացնում է ՀՀ օրենսդրությամբ, Միության կանոնադրությամբ և այլ իրավակկան ակտերով նախատեսված այլ լիազորություններ։ 

Անհրաժեշտ հմտություններ 

 • Պետական կառավարման, կառավարման կամ բիզնես կառավարման, կամ այլ հարակից ոլորտներում մագիստրոսի կոչում,
 • Առնվազն 2 տարվա աշխատանքային փորձ ղեկավար պաշտոններում,
 • Բարդ և լայնածավալ նախագծերի կառավարման փորձ,
 • Հայերենի՝ մայրենիի մակարդակով իմացություն, անգլերենի լավ իմացությունը խիստ ցանկալի է։ Այլ լեզուների իմացությունը առավելություն է,
 • Ռազմավարական մտածելակերպ և առաջնորդության հմտություններ,
 • Բանակցային հմտություններ և հաղորդակցման ունակություններ,
 • Պլանավորման և կազմակերպչական հմտություններ,
 • Խնդիրների լուծման, վերլուծության և որոշումների կայացման հմտություններ,
 • Նորարարության և փոփոխությունների կառավարման հմտություններ։

 Պահանջվող թեկնածուի մակարդակը: Ավագ

Լրացուցիչ տեղեկություն

Բոլոր հետաքրքրված թեկնածուները կարող են իրենց ինքնակենսագրականը և հետաքրքրությունն արտահայտող նամակն ուղարկել [email protected] էլ-հասցեին, մինչև 2020թ․-ի մայիսի 18-ը ներառյալ։

Թափուր աշխատատեղին կարող եք դիմել օնլայն staff.am-ի միջոցով, կամ հետևել ստորև նշված դիմումի ընթացակարգին։

Խնդրում ենք հստակորեն նշել, որ աշխատանքի մասին տեղեկացել եք staff.am-ի միջոցով:

Մասնագիտական հմտություններ

Աշխատակազմի ղեկավարման հմտություններ

Կատարողականի կառավարում

Բաժնետերերի կառավարում

Ռազմավարության և մարտավարության պլանավորում

Անձնական հմտություններ

Առաջնորդության հմտություններ

Բանակցությունների հմտություններ

Գրավոր հաղորդակցության հմտություններ

Ժամանակի կառավարում

Թիմում աշխատելու ունակություն

Կազմակերպչական հմտություններ