Congress Secretary General addresses the Council of Europe Committee of Ministers at Deputies’ level

Congress Secretary General addresses the Council of Europe Committee of Ministers at Deputies’ level

14.10.2021

Congress Secretary General Andreas Kiefer addressed the Committee of Ministers at Deputies level on 13 October. 

He gave an overview of the work done since March 2021 and underlined that the thematic, statutory and operational activities of the Congress address current threats on democracy and gave examples on how local and regional politicians contribute to preventing the erosion of democracy from inside, to ensuring trust in democratic institutions, to successfully promoting anti-corruption schemes and human rights as well as gender equality.

More here.


NEWS

Congress to organise remote electoral assessment mission to Armenia
Congress to organise remote electoral assessment mission to Armenia

12:45

02 12 2021

A delegation from the  Congress of Local and Regional Authorities of the Council...

Հայաստանի համայնքների միությունում կայացել է ազգային փոքրամասնություններ ներառող համայնքների ղեկավարների հանդիպումը
Հայաստանի համայնքների միությունում կայացել է ազգային փոքրամասնություններ ներառող համայնքների ղեկավարների հանդիպումը

15:50

01 12 2021

Հայաստանի համայնքների միությունում տեղի է ունեցել ազգային փոքրամասնություններ ներառող...

Council of Elders meeting will be held in Sisian community of Syuniq region
Council of Elders meeting will be held in Sisian community of Syuniq region

15:45

23 11 2021

On November 26, at 10:00 the Council of Elders meeting will be held in Sisian community of...

Congress report highlights illustrative examples of good practice and provides guidelines for municipalities and regions
Congress report highlights illustrative examples of good practice and provides guidelines for municipalities and regions

15:23

22 11 2021

Chaired by Jelena Drenjanin, the Congress Governance Committee met on 19 November 2021 in a...

Council of Elders Meeting Will be Held in Alaverdi Community of Lori Region
Council of Elders Meeting Will be Held in Alaverdi Community of Lori Region

11:08

22 11 2021

Below you will get information about the days of the Council of Elders meetings in the...