Future of the Council of Europe – restoring confidence in democratic institutions from the local level up

Future of the Council of Europe – restoring confidence in democratic institutions from the local level up

03.04.2019

In our response to the current democratic crisis, local institutions have a strategic role in restoring the links between citizens and the institutions which represent them. This is the Congress members’ message to the foreign ministers of the 47 member states of the Council of Europe, who are to meet at a ministerial summit in Helsinki on 16 and 17 May 2019 to discuss the future of the Council of Europe.

The recommendation adopted on 2 April 2019 assesses the contribution of the Congress – which represents over 150 000 local and regional authorities throughout the 47 member states of the Council of Europe – as a full partner of the Committee of Ministers and national governments in efforts to promote democracy, human rights and the rule of law at local and regional level.

The Congress members point out that local and regional democracy is a central pillar of European democracy and that the territorial network of municipalities is an asset, capable of preserving the social fabric and reviving citizens’ trust in representative democracy.

More>>>


NEWS

Նորարարական տուրիզմի զարգացմանը նվիրված քննարկում՝ Հայաստանի համայնքների միությունում
Նորարարական տուրիզմի զարգացմանը նվիրված քննարկում՝ Հայաստանի համայնքների միությունում

10:53

17 07 2019

Հուլիսի 16-ին Հայաստանի համայնքների միությունում տեղի ունեցավ տուրիզմի զարգացմանն ուղղված...

«Տարածքային կառավարման մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի վերաբերյալ  քննարկումներ՝ Հայաստանի համայնքների միությունում
«Տարածքային կառավարման մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի վերաբերյալ քննարկումներ՝ Հայաստանի համայնքների միությունում

19:30

16 07 2019

Հուլիսի 16-ից Հայաստանի համայնքների միության գրասենյակում մեկնարկեցին «Տարածքային...

Կայուն էներգիայի օր՝ Տաշիրում
Կայուն էներգիայի օր՝ Տաշիրում

16:56

08 07 2019

Տաշիր քաղաքում անցկացվեց Կայուն էներգիայի օր: Տաշիրի համայնքապետարանի և ԵՄ-ի կողմից...

Meeting of the Monitoring Committee in Oslo, Norway
Meeting of the Monitoring Committee in Oslo, Norway

16:33

03 07 2019

The members of the Congress  Monitoring Committee  will meet in Oslo, Norway, on 3...

Կայուն էներգիայի օր՝ Մասիսում
Կայուն էներգիայի օր՝ Մասիսում

19:21

02 07 2019

Հուլիսի 2-ին Մասիսում անցկացվեց Կայուն էներգիայի օր: ԵՀ «Քաղաքապետերի դաշնագիր՝...

Կայուն էներգիայի օրեր՝ Իջևանում «Իջևանի կայուն էներգետիկ զարգացում Քաղաքապետերի դաշնագրի ներքո» խորագրով
Կայուն էներգիայի օրեր՝ Իջևանում «Իջևանի կայուն էներգետիկ զարգացում Քաղաքապետերի դաշնագրի ներքո» խորագրով

14:02

28 06 2019

«Իջևանի կայուն էներգետիկ զարգացում Քաղաքապետերի դաշնագրի ներքո» աշխատաժողովով Իջևանը...