Meeting of the Monitoring Committee in Metz

Meeting of the Monitoring Committee in Metz

10.02.2020

At the invitation of the City of Metz, the members of the Congress Monitoring Committee will hold their meeting in Metz, France, on 11 February 2020. The meeting will be preceded by an address by Dominique Gros, Mayor of the City of Metz, and Jean-Pierre Liouville, member of the Monitoring Committee and Councillor of the Grand Est Region.

The meeting, chaired by Leendert Verbeek, will provide an opportunity to discuss two reports on the monitoring of the implementation of the European Charter of Local Self-Government in Armenia and Turkey, as well as a fact-finding report on the territorial reform in Latvia.

The agenda will also include the approval of the reports on the observation of the local elections in the Republic of Moldova held on 20 October 2019 and on the Congress contribution to re-establishing local elections in Mostar, Bosnia and Herzegovina, in view of the October 2020 general local elections.

In addition, members will examine the draft “Contemporary commentary on the explanatory report to the European Charter of Local Self-Government”, which aims to put the provisions of the Charter - as developed in the explanatory report - into perspective in the light of the 30 years of its application.

The draft recommendations and resolutions related to these reports will be debated for adoption at the 38th Congress Session to be held in Strasbourg, France, from 17 to 19 March 2020.

Source: https://www.coe.int/en/web/congress/-/meeting-of-the-monitoring-committee-in-metz


NEWS

Active young people in Hrazdan look for the ways of solving community problems
Active young people in Hrazdan look for the ways of solving community problems

14:49

24 02 2020

On February 23, 2020, “Free Citizen” CISC cooperated with the Union of Communities...

Youth Engagement in Լocal Self-Governance. workshop in Abovyan city
Youth Engagement in Լocal Self-Governance. workshop in Abovyan city

13:07

24 02 2020

On February 16, 2020, “Free Citizen” CISC cooperated by Union of Communities of...

Տեղական տնտեսական զարգացման ֆորում՝ Թբիլիսիում. Վրաստանի տարածքային զարգացման նախարարի տեղակալը կարևորեց միջսահմանային համագործակցությունը
Տեղական տնտեսական զարգացման ֆորում՝ Թբիլիսիում. Վրաստանի տարածքային զարգացման նախարարի տեղակալը կարևորեց միջսահմանային համագործակցությունը

13:12

20 02 2020

Թբիլիսիում փետրվարի 20-ին անցկացվում է Տեղական տնտեսական զարգացման ֆորումը: Ֆորումին մասնակցում...

Հայաստանում տեղական ինքնակառավարման և ապակենտրոնացման վիճակի վերաբերյալ զեկույց
Հայաստանում տեղական ինքնակառավարման և ապակենտրոնացման վիճակի վերաբերյալ զեկույց

13:58

18 02 2020

Հայաստանում տեղական ինքնակառավարման և ապակենտրոնացման վիճակի վերաբերյալ զեկույց