The Congress calls for proper compensation for local and regional elected representatives

The Congress calls for proper compensation for local and regional elected representatives

04.04.2019

The right and ability of all citizens to stand for elected office is a fundamental principle of local democracy, established in Article 7 of the European Charter of Local Self-Government. In other words, material concerns should not prevent any citizen from standing for office. That was the point made by the Congress in a debate held on this subject in Strasbourg, France on 3 April 2019, during its 36th Session.

Presented by the Congress co-rapporteurs, Marta CAMPANARI-TALABER (Hungary, EPP/ CCE) and Robert GRUMAN, (Romania, EPP/CCE), the report states that while all member states of the Council of Europe now have some form of financial compensation in place for local and regional elected representatives, 13 member states have yet to ratify the article in question.

The Congress encourages governments to ratify Article 7.2 of the Charter and to adopt salary scales, setting minimum and maximum remuneration levels for heads of local and regional authorities, and those with executive functions. Such pay scales must be transparent and open to public scrutiny.

More>>>


NEWS

Նորարարական տուրիզմի զարգացմանը նվիրված քննարկում՝ Հայաստանի համայնքների միությունում
Նորարարական տուրիզմի զարգացմանը նվիրված քննարկում՝ Հայաստանի համայնքների միությունում

10:53

17 07 2019

Հուլիսի 16-ին Հայաստանի համայնքների միությունում տեղի ունեցավ տուրիզմի զարգացմանն ուղղված...

«Տարածքային կառավարման մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի վերաբերյալ  քննարկումներ՝ Հայաստանի համայնքների միությունում
«Տարածքային կառավարման մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի վերաբերյալ քննարկումներ՝ Հայաստանի համայնքների միությունում

19:30

16 07 2019

Հուլիսի 16-ից Հայաստանի համայնքների միության գրասենյակում մեկնարկեցին «Տարածքային...

Կայուն էներգիայի օր՝ Տաշիրում
Կայուն էներգիայի օր՝ Տաշիրում

16:56

08 07 2019

Տաշիր քաղաքում անցկացվեց Կայուն էներգիայի օր: Տաշիրի համայնքապետարանի և ԵՄ-ի կողմից...

Meeting of the Monitoring Committee in Oslo, Norway
Meeting of the Monitoring Committee in Oslo, Norway

16:33

03 07 2019

The members of the Congress  Monitoring Committee  will meet in Oslo, Norway, on 3...

Կայուն էներգիայի օր՝ Մասիսում
Կայուն էներգիայի օր՝ Մասիսում

19:21

02 07 2019

Հուլիսի 2-ին Մասիսում անցկացվեց Կայուն էներգիայի օր: ԵՀ «Քաղաքապետերի դաշնագիր՝...

Կայուն էներգիայի օրեր՝ Իջևանում «Իջևանի կայուն էներգետիկ զարգացում Քաղաքապետերի դաշնագրի ներքո» խորագրով
Կայուն էներգիայի օրեր՝ Իջևանում «Իջևանի կայուն էներգետիկ զարգացում Քաղաքապետերի դաշնագրի ներքո» խորագրով

14:02

28 06 2019

«Իջևանի կայուն էներգետիկ զարգացում Քաղաքապետերի դաշնագրի ներքո» աշխատաժողովով Իջևանը...