Հայտերի լրացման ուղեցույց

Նոյեմբերի

10

Լավագույն համայնք մրցանակաբաշխություն 2018

Հայտերի լրացման ուղեցույց

Ուշադրություն ՝ Յուրաքանչյուր հայտով հայտատուն կարող է դիմել մրցույթին միայն մեկ անվանակարգի համար: Եթե հայտատուն ցանկանում է մրցույթին դիմել մեկից ավելի անվանակարգերում, նա պետք է յուրաքանչյուր անվանակարգի համար առանձին հայտ լրացնի:

Հայտը պետք է լրացնել՝ կատարելով հետևյալ գործողությունները.

  1. Անուն դաշտում պետք է լրացնել հայտը ներկայացնող անձի անունը:
  2. Ազգանուն դաշտում պետք է լրացնել հայտը ներկայացնող անձի ազգանունը:
  3. Կազմակերպություն դաշտում հայտատուն պետք է մուտքագրի այն կազմակերպության անունը, որի ներկայացուցիչն է:
  4. Հեռ. դաշտում հայտատուն պետք է լրացնի իր՝ հասանելի հեռախոսահամարները:
  5. Էլ. փոստ դաշտում հայտատուն պետք է լրացնի իր էլեկտրոնային փոստի հասցեն:
  6. Մարզ դաշտում լրացվում է այն մարզը, որը ներկայացնում է հայտատուն:
  7. Համայնք դաշտում լրացվում է հայտատուի ներկայացրած համայնքի անվանումը:
  8. Համայնքի ղեկավարի անուն ազգանունը դաշտում անհրաժեշտ է լրացնել Ձեր ներկայացրած համայնքի ղեկավարի անուն ազգանունը:
  9. Հայտի բովանդակությունը դաշտում առավելագույնը 200 բառի շրջանակներում նկարագրեք և հիմնավորեք՝ ինչո՞ւ է հատկապես Ձեր համայնքն արժանի այս անվանակարգով մրցանակաբաշխությանը: Շարադրանքում պետք է լինեն կոնկրետ փաստեր, չափելի ցուցանիշներ, ազդեցության գնահատական: Թեմատիկ հայտերի դեպքում փաստերը պետք է լինեն բացառապես անվանակարգի թեմայով, «Լավագույն համայնք» անվանակարգի համար հնարավորինս շատ ասպեկտներով: Չեն ընդունվի այն հայտերը, որտեղ համայնքային ամենօրյա լիազորությունների շրջանակներում կատարված աշխատանքը կներկայացվի որպես «Լավագույն համայնք» անվանակարգին արժանանալու հիմնավորում:
  10. Մանրամասն՝ հայտի տեքստը դաշտում նկարագրեք առավելագույնը մինչև 1000 բառի շրջանակներում: Շարադրանքում պետք է լինեն կոնկրետ փաստեր, չափելի ցուցանիշներ, ազդեցության գնահատական ավելի մանրամասն: Թեմատիկ հայտերի դեպքում փաստերը պետք է լինեն բացառապես անվանակարգի թեմայով, «Լավագույն համայնք» անվանակարգի համար հնարավորինս շատ հիմնավորումներ:
  11. Ընտրեք անվանակարգը դաշտում ներկայացված անվանակարգերի ցուցակից անհրաժեշտ է ընտրել մեկ անվանակարգ:

 Անվանակարգերի մանրամասների մասին կարելի է տեղեկանալ այստեղ՝

 1. Հայտը կարող եք լրացնել հետևյալ հղումով՝ http://www.caa.am/specialevents/best-communities_2018/registration.html  և ուղարկել այն սեղմելով Ուղարկել կոճակը:

 

Ժամանակացույց

Մինչև հոկտեմբերի 20-ը ներառյալ

Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետ

Նոյեմբեր 10

Պարգևատրման արարողություն