Ծրագիր

Սեպտեմբերի

29

  Կլոր սեղան  - Զբոսաշրջության հեռանկարները համայնքներում՝  հյուրանոցային հարկի կիրառում

Ծրագիր

Հասցե՝ Երևան, Խորենացի 15, «Էլիտ պլազա» բիզնես կենտրոն

11.30 - 11.45  Սուրճ և մասնակիցների գրանցում

11.45 – 12.00  Բացման Խոսքեր 
12.00 – 13.30  Հյուրանոցային հարկի կիրառման վերաբերյալ դերակատարների մոտեցումներ 

                      Հարց ու պատասխան

13.30-13.45    Կլոր եղանի ամփոփում