ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԿԱՊԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒՆԵՐԻ ՍԵՄԻՆԱՐ-ԴԱՍԸՆԹԱՑ

Ապր

13

Ապր

14

 Սեմինար-դասընթաց հանրային կապերի պատասխանատուների համար