NEWS

Ադրբեջանական կողմը հրաժարվեց իր բոլոր առաջարկներից
Ադրբեջանական կողմը հրաժարվեց իր բոլոր առաջարկներից

13 09 2017

Սեպտեմբերի 12-ին Բրյուսելում կայացած Արևելյան գործընկերության Տարածքային և տեղական իշխանությունների կոնֆերանսի (CORLEAP) տարեկան նիստին Ադրբեջանական կողմը հրաժարվեց 2017թվականի նոյեմբերի 24-ին Բրյուսելում կայանալիք Արևելյան գործընկերության 5-րդ Գագաթաժողովին ուղված հանձնարարականների տեքստում իր լրացումներից և առաջարկներից։

The Future of the Eastern Partnership: Going Local

20 09 2017

The 7th CORLEAP Annual Meeting on 12 September 2017 discussed about the future of the Eastern Partnership from the perspective of...

Energy Efficiency: The Role of Local and Regional Authorities

13 09 2017

2017թ. սեպտեմբերի 12-ին տեղի ունեցած CORLEAP-ի տարեկան նիստին ընդունվեց CORLEAP-ի զեկուցող, Հայաստանի համայնքների միության նախագահ պարոն Էմին...

Local Democracy in Armenia Call to the Government of the Republic of Armenia

12 09 2017

Communities Association of Armenia, representing the unified voice of the communities of Armenia, recognizes the efforts and commitment of...

 Հայաստանի Համայնքների Միության հանրապետական խորհրդի նիստ

12 09 2017

Ս.թ. սեպտեմբերի 7-ին  երեևանի «Անի պլազա» հյուրանոցի Անի սրահում տեղի ունեցավ Հայաստանի Համայնքների Միության Հանրապետական...

Not available in English

08 08 2017

Not available in English

Covenant of Mayors East project carries out working meetings and workshops

24 05 2017

A two-day training seminar on "Adaptation of Community Structures and Emission Baseline Cadastre (SES), as well as Sustainable Energy...

Communities Association of Armenia responds to the community enlargement policy

16 05 2017

Administrative changes should be accompanied by decentralization of powers and financial means, community rights must be guaranteed

Public communication skills training

20 04 2017

On April 13-14 Union of Communities of Armenia organized a public communications skills training for PR specialists of communities in...

Focus Group Meeting

14 04 2017

The page is not available in English