Emin Yeritsyan

Dear visitors,

On behalf of Union of Communities of Armenia, I am glad to welcome you in our new website. The goal of the website is to introduce you to the activities implemented by UCA and different communities of RA, existing development projects, etc. Through the website you can contact UCA, ask questions, etc.

As the President of the Communities Association of Armenia, I am hopeful that this webiste will become an operational tool for all members of the Association, guiding our efforts to ensure the implementation of jointly defined objectives.

The Communities Association of Armenia is the joint and representative voice of its members in Armenia. It was founded in 1997 and gathered all urban and rural communities of Armenia. Since the introduction of the local self-government system in Armenia, our Association has played a strategic role in promoting the development of local democracy in our country. In cooperation with the Government, state agencies and other stakeholders, we have contributed to the advancement of local democracy and self-governance ensuring very visible and tangible results for our member communities.

Emin Yeritsyan

President of Communities Association of Armenia

Emin Yeritsyan

NEWS

ՀՀ 24 համայնքներում անցկացվեցին ՏԻՄ ընտրություններ. հայտնի են արդյունքները
ՀՀ 24 համայնքներում անցկացվեցին ՏԻՄ ընտրություններ. հայտնի են արդյունքները

11:07

18 02 2019

Փետրվարի 17-ին ՀՀ 24 համայնքներում մեկնարկեցին ՏԻՄ ընտրություններ: 14 համայնքում ընտրությունները...

ՏԻՄ-երի, ՔՀԿ-ների ներկայացուցիչները քննարկեցին մաստեր պլանների մշակման անհրաժեշտությունը և արդյունավետության գնահատման մոտեցումները
ՏԻՄ-երի, ՔՀԿ-ների ներկայացուցիչները քննարկեցին մաստեր պլանների մշակման անհրաժեշտությունը և արդյունավետության գնահատման մոտեցումները

00:10

12 02 2019

Փետրվարի 11-ին`Դիլիջանում տեղի ունեցավ «Համայնքների զարգացման հեռանկարային մաստեր պլանների...

Equator Prize 2019. թեկնածությունների առաջադրման հայտամրցույթ
Equator Prize 2019. թեկնածությունների առաջադրման հայտամրցույթ

13:48

07 02 2019

Կլիմայի և կայուն զարգացման տեղական լուծումների համաշխարհային որոնում Equator Initiative-ը...

ՏԻՄ ընտրություններ՝ փետրվարի 17-ին՝ ՀՀ 9 մարզերի 24 համայնքներում
ՏԻՄ ընտրություններ՝ փետրվարի 17-ին՝ ՀՀ 9 մարզերի 24 համայնքներում

11:12

05 02 2019

Փետրվարի 17-ին ՀՀ 9 մարզերի 24 համայնքներում կկայանան տեղական ինքնակառավարման մարմինների (ՏԻՄ)...

«Ներհամայնքային ճանապարհների սպասարկման խնդիրները» թեմայով կլոր սեղան- հանդիպում` Գյումրիում
«Ներհամայնքային ճանապարհների սպասարկման խնդիրները» թեմայով կլոր սեղան- հանդիպում` Գյումրիում

15:18

30 01 2019

Հունվարի 29-ին Գյումրիում տեղի ունեցավ «Ներհամայնքային ճանապարհների սպասարկման...

Նիդերլանդների հելսինկյան կոմիտեի պատվիրակության այցը Հայաստանի համայնքների միություն
Նիդերլանդների հելսինկյան կոմիտեի պատվիրակության այցը Հայաստանի համայնքների միություն

19:08

28 01 2019

Հունվարի 28-ին Հայաստանի համայանքների միություն այցելեց Նիդերլանդների հելսինկյան կոմիտեի...