Emin Yeritsyan

Dear visitors,

On behalf of Union of Communities of Armenia, I am glad to welcome you in our new website. The goal of the website is to introduce you to the activities implemented by UCA and different communities of RA, existing development projects, etc. Through the website you can contact UCA, ask questions, etc.

As the President of the Communities Association of Armenia, I am hopeful that this webiste will become an operational tool for all members of the Association, guiding our efforts to ensure the implementation of jointly defined objectives.

The Communities Association of Armenia is the joint and representative voice of its members in Armenia. It was founded in 1997 and gathered all urban and rural communities of Armenia. Since the introduction of the local self-government system in Armenia, our Association has played a strategic role in promoting the development of local democracy in our country. In cooperation with the Government, state agencies and other stakeholders, we have contributed to the advancement of local democracy and self-governance ensuring very visible and tangible results for our member communities.

Emin Yeritsyan

President of Communities Association of Armenia

Emin Yeritsyan

NEWS

Համագործակցության համաձայնագիր՝ Հայաստանի և Խորվաթիայի համայնքների միությունների միջև
Համագործակցության համաձայնագիր՝ Հայաստանի և Խորվաթիայի համայնքների միությունների միջև

12:25

25 08 2019

Oգոստոսի 25-ին Հայաստանի համայնքների միությունում տեղի ունեցավ Հայաստանի համայնքների միության և...

Խորվաթիայի տասնյակ համայնքների ղեկավարներ Հայաստանում են. քննարկում Հայաստանի համայնքների միությունում
Խորվաթիայի տասնյակ համայնքների ղեկավարներ Հայաստանում են. քննարկում Հայաստանի համայնքների միությունում

17:13

21 08 2019

Օգոստոսի 21-ին Հայաստանի համայնքների միությունում հյուրընկալվեց  Խորվաթիայի Հանրապետության...

Համաժողով Էջմիածնում՝ նվիրված ՏԻՄ-երում կոռուպցիայի կանխարգելման գործիքակազմի ներդրմանը
Համաժողով Էջմիածնում՝ նվիրված ՏԻՄ-երում կոռուպցիայի կանխարգելման գործիքակազմի ներդրմանը

19:31

24 07 2019

Հուլիսի 24-ին Էջմիածին քաղաքում անցկացվեց «Կոռուպցիայի կանխարգելման գործիքակազմի ներդրումը...

Նորարարական տուրիզմի զարգացմանը նվիրված քննարկում՝ Հայաստանի համայնքների միությունում
Նորարարական տուրիզմի զարգացմանը նվիրված քննարկում՝ Հայաստանի համայնքների միությունում

10:53

17 07 2019

Հուլիսի 16-ին Հայաստանի համայնքների միությունում տեղի ունեցավ տուրիզմի զարգացմանն ուղղված...

«Տարածքային կառավարման մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի վերաբերյալ  քննարկումներ՝ Հայաստանի համայնքների միությունում
«Տարածքային կառավարման մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի վերաբերյալ քննարկումներ՝ Հայաստանի համայնքների միությունում

19:30

16 07 2019

Հուլիսի 16-ից Հայաստանի համայնքների միության գրասենյակում մեկնարկեցին «Տարածքային...

Sustainable Energy Day in Tashir
Sustainable Energy Day in Tashir

16:56

08 07 2019

On July 7 Sustainable energy day was held in Tashir. During the event organized by EU-funded...