Emin Yeritsyan

Dear visitors,

On behalf of Union of Communities of Armenia, I am glad to welcome you in our new website. The goal of the website is to introduce you to the activities implemented by UCA and different communities of RA, existing development projects, etc. Through the website you can contact UCA, ask questions, etc.

As the President of the Communities Association of Armenia, I am hopeful that this webiste will become an operational tool for all members of the Association, guiding our efforts to ensure the implementation of jointly defined objectives.

The Communities Association of Armenia is the joint and representative voice of its members in Armenia. It was founded in 1997 and gathered all urban and rural communities of Armenia. Since the introduction of the local self-government system in Armenia, our Association has played a strategic role in promoting the development of local democracy in our country. In cooperation with the Government, state agencies and other stakeholders, we have contributed to the advancement of local democracy and self-governance ensuring very visible and tangible results for our member communities.

Emin Yeritsyan

President of Communities Association of Armenia

Emin Yeritsyan

NEWS

Growing pressure on mayors
Growing pressure on mayors

13:52

05 04 2019

Threats and attacks against local government representatives are becoming an ever more frequent...

The Congress calls for proper compensation for local and regional elected representatives
The Congress calls for proper compensation for local and regional elected representatives

11:24

04 04 2019

The right and ability of all citizens to stand for elected office is a fundamental principle of...

Future of the Council of Europe – restoring confidence in democratic institutions from the local level up
Future of the Council of Europe – restoring confidence in democratic institutions from the local level up

13:35

03 04 2019

In our response to the current democratic crisis, local institutions have a strategic role in...

36th Congress session:
36th Congress session: "Mayors safeguarding democracy"

10:44

03 04 2019

The members of the Congress of local and regional authorities of the Council of Europe will...

CORLEAP բյուրոյի 14-րդ նիստը ու «Տեղական իշխանություններ և քաղհասարակության կազմակերպություններ» միջազգային համաժողով՝ Երևանում
CORLEAP բյուրոյի 14-րդ նիստը ու «Տեղական իշխանություններ և քաղհասարակության կազմակերպություններ» միջազգային համաժողով՝ Երևանում

11:17

29 03 2019

Մարտի 28-ին անցկացվեց «Տեղական իշխանություններ և  քաղաքացիական հասարակության...

Ռեգիոնների եվրոպական ակադեմիայի պատվավոր անդամ Հենրի Մալոսը՝ Հայաստանի համայնքների միությունում
Ռեգիոնների եվրոպական ակադեմիայի պատվավոր անդամ Հենրի Մալոսը՝ Հայաստանի համայնքների միությունում

15:09

20 03 2019

Մարտի 14-ին Հայաստանի համայնքների միությունում հյուրընկալվեց Ռեգիոնների եվրոպական ակադեմիայի...