News

Growing pressure on mayors

05.04.2019

Threats and attacks against local government representatives are becoming an ever more frequent occurrence. The mayor of Gdansk and the...

The Congress calls for proper compensation for local and regional elected representatives

04.04.2019

The right and ability of all citizens to stand for elected office is a fundamental principle of local democracy, established in Article 7 of...

Future of the Council of Europe – restoring confidence in democratic institutions from the local level up

03.04.2019

In our response to the current democratic crisis, local institutions have a strategic role in restoring the links between citizens and the...

36th Congress session: "Mayors safeguarding democracy"

03.04.2019

The members of the Congress of local and regional authorities of the Council of Europe will meet from 2 to 4 April 2019 in Strasbourg,...

CORLEAP բյուրոյի 14-րդ նիստը ու «Տեղական իշխանություններ և քաղհասարակության կազմակերպություններ» միջազգային համաժողով՝ Երևանում

29.03.2019

Մարտի 28-ին անցկացվեց «Տեղական իշխանություններ և  քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ» խորագրով միջազգային...

Ռեգիոնների եվրոպական ակադեմիայի պատվավոր անդամ Հենրի Մալոսը՝ Հայաստանի համայնքների միությունում

20.03.2019

Մարտի 14-ին Հայաստանի համայնքների միությունում հյուրընկալվեց Ռեգիոնների եվրոպական ակադեմիայի պատվավոր անդամ, Եվրոպական տնտեսական և սոցիալական...