Meeting of the Monitoring Committee in Oslo, Norway

Meeting of the Monitoring Committee in Oslo, Norway

03.07.2019

The members of the Congress Monitoring Committee will meet in Oslo, Norway, on 3 July 2019. They will examine, for approval, the draft reports on the situation of local and regional democracy in Bosnia and Herzegovina, the Russian Federation and Hungary. The two local election observation missions in Turkey (31 March and 23 June 2019) will give rise to an exchange of views pending the draft report.

These reports will be presented for adoption at the 37th Session of the Congress to be held in Strasbourg from 29 to 31 October 2019.

The Committee will also discuss the ongoing monitoring of the application of the European Charter of Local Self-Government in Armenia and Portugal. These reports will be submitted for adoption at the 38th Session of the Congress (17-19 March 2020).

The mandate for a draft report on the referendum at the local level is also on the agenda. In addition, with a view to the preparation of the second volume of the Human Rights Handbook for Local and Regional Authorities, the Committee will discuss the themes that will be illustrated by good practices at local and regional level in Europe. The first volume, published in 2018, focused on combating discrimination against three groups: refugees, asylum seekers, migrants and displaced persons - Roma and Travellers - and LGBTI people.

https://www.coe.int/en/web/congress/-/meeting-of-the-monitoring-committee-in-oslo-norway


NEWS

Նորարարական տուրիզմի զարգացմանը նվիրված քննարկում՝ Հայաստանի համայնքների միությունում
Նորարարական տուրիզմի զարգացմանը նվիրված քննարկում՝ Հայաստանի համայնքների միությունում

10:53

17 07 2019

Հուլիսի 16-ին Հայաստանի համայնքների միությունում տեղի ունեցավ տուրիզմի զարգացմանն ուղղված...

«Տարածքային կառավարման մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի վերաբերյալ  քննարկումներ՝ Հայաստանի համայնքների միությունում
«Տարածքային կառավարման մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի վերաբերյալ քննարկումներ՝ Հայաստանի համայնքների միությունում

19:30

16 07 2019

Հուլիսի 16-ից Հայաստանի համայնքների միության գրասենյակում մեկնարկեցին «Տարածքային...

Կայուն էներգիայի օր՝ Տաշիրում
Կայուն էներգիայի օր՝ Տաշիրում

16:56

08 07 2019

Տաշիր քաղաքում անցկացվեց Կայուն էներգիայի օր: Տաշիրի համայնքապետարանի և ԵՄ-ի կողմից...

Կայուն էներգիայի օր՝ Մասիսում
Կայուն էներգիայի օր՝ Մասիսում

19:21

02 07 2019

Հուլիսի 2-ին Մասիսում անցկացվեց Կայուն էներգիայի օր: ԵՀ «Քաղաքապետերի դաշնագիր՝...

Կայուն էներգիայի օրեր՝ Իջևանում «Իջևանի կայուն էներգետիկ զարգացում Քաղաքապետերի դաշնագրի ներքո» խորագրով
Կայուն էներգիայի օրեր՝ Իջևանում «Իջևանի կայուն էներգետիկ զարգացում Քաղաքապետերի դաշնագրի ներքո» խորագրով

14:02

28 06 2019

«Իջևանի կայուն էներգետիկ զարգացում Քաղաքապետերի դաշնագրի ներքո» աշխատաժողովով Իջևանը...

Մարտունին ևս միացավ ԵՄ կայուն էներգիայի շաբաթվան. էներգիայի օրվան նվիրված միջոցառումներ՝ քաղաքում
Մարտունին ևս միացավ ԵՄ կայուն էներգիայի շաբաթվան. էներգիայի օրվան նվիրված միջոցառումներ՝ քաղաքում

11:08

27 06 2019

Հեծանվաարշավ, կայուն էներգիայի թեմայով նկարչական մրցույթ, էներգախնայողության թեմայով...