Meeting of the Monitoring Committee in Oslo, Norway

Meeting of the Monitoring Committee in Oslo, Norway

03.07.2019

The members of the Congress Monitoring Committee will meet in Oslo, Norway, on 3 July 2019. They will examine, for approval, the draft reports on the situation of local and regional democracy in Bosnia and Herzegovina, the Russian Federation and Hungary. The two local election observation missions in Turkey (31 March and 23 June 2019) will give rise to an exchange of views pending the draft report.

These reports will be presented for adoption at the 37th Session of the Congress to be held in Strasbourg from 29 to 31 October 2019.

The Committee will also discuss the ongoing monitoring of the application of the European Charter of Local Self-Government in Armenia and Portugal. These reports will be submitted for adoption at the 38th Session of the Congress (17-19 March 2020).

The mandate for a draft report on the referendum at the local level is also on the agenda. In addition, with a view to the preparation of the second volume of the Human Rights Handbook for Local and Regional Authorities, the Committee will discuss the themes that will be illustrated by good practices at local and regional level in Europe. The first volume, published in 2018, focused on combating discrimination against three groups: refugees, asylum seekers, migrants and displaced persons - Roma and Travellers - and LGBTI people.

https://www.coe.int/en/web/congress/-/meeting-of-the-monitoring-committee-in-oslo-norway


NEWS

Տեղի ունեցավ Հայաստանի համայնքների միության Խորհրդի նիստը
Տեղի ունեցավ Հայաստանի համայնքների միության Խորհրդի նիստը

13:14

15 01 2020

Հունվարի 11-ին Երևանում տեղի ունեցավ Հայաստանի համայնքների միության հանրապետական խորհրդի նիստը:

Gavar City Sustainable Energy and Climate Action Plan was represented as a successful example
Gavar City Sustainable Energy and Climate Action Plan was represented as a successful example

12:17

16 12 2019

Signatory of the Covenant of Mayors project Gavar City’s Sustainable Energy and Climate...

Տեղի ունեցավ ՔՀԿ-ների հակակոռուպցիոն կոալիցիայի կառավարման խորհրդի նիստը
Տեղի ունեցավ ՔՀԿ-ների հակակոռուպցիոն կոալիցիայի կառավարման խորհրդի նիստը

12:43

10 12 2019

Դեկտեմբերի 5-ին տեղի ունեցավ Հայաստանի ՔՀԿ-ների հակակոռուպցիոն կոալիցիայի կառավարման խորհրդի...

Էներգաարդյունավետությանն ուղղված լայնածավալ միջոցառումներ՝ Սպիտակում և Վայքում. ՎԱԷՀՔ ծրագրի ամփոփում
Էներգաարդյունավետությանն ուղղված լայնածավալ միջոցառումներ՝ Սպիտակում և Վայքում. ՎԱԷՀՔ ծրագրի ամփոփում

17:50

30 11 2019

Էներգաարդյունավետությանն ուղղված շինաշխատանքներ Սպիտակի 33 և Վայքի 12 բազմաբնակարան շենքերում,...

Կայացավ Հայաստանի համայնքների միության Վարչության նիստը
Կայացավ Հայաստանի համայնքների միության Վարչության նիստը

17:14

22 11 2019

Նոյեմբերի 22-ին տեղի ունեցավ Հայաստանի համայնքների միության վարչության նիստը: Նիստի ընթացքում...

The representatives of the Supreme Rada of Ukraine at the Union of Communities of Armenia
The representatives of the Supreme Rada of Ukraine at the Union of Communities of Armenia

15:26

20 11 2019

On November 20, the delegation led by Angela Malyuha, the Head of the Secretariat of the...