Community servants working group meeting was held

Community servants working group meeting was held

28.02.2019

On February 26 Community servants' working group meeting was held.

During the meeting working plan for a year was discussed.

On December 13 Community Servants 5th conference was held. During the conference it was decided to form a Community servants working group.

During the meeting of the group Executive Director of Union of Communities of Armenia Natalia Lapauri stated that it is important that the group works operative and regulated: “Our aim is to move forward the problems of community servants, which aren’t regulated. And the active work of this group will help to solve those problems”.

Legal issues expert Vahagn Petrosyan represented the working plan of the year. Community servants raised their suggestions and problems on this issue.


NEWS

Ռեգիոնների եվրոպական ակադեմիայի պատվավոր անդամ Հենրի Մալոսը՝ Հայաստանի համայնքների միությունում
Ռեգիոնների եվրոպական ակադեմիայի պատվավոր անդամ Հենրի Մալոսը՝ Հայաստանի համայնքների միությունում

15:09

20 03 2019

Մարտի 14-ին Հայաստանի համայնքների միությունում հյուրընկալվեց Ռեգիոնների եվրոպական ակադեմիայի...

Համայնքների ավագանիների երկօրյա աշխատաժողով` Ծաղկաձորում
Համայնքների ավագանիների երկօրյա աշխատաժողով` Ծաղկաձորում

13:18

16 03 2019

Ծաղկաձորում մարտի 15-16-ին անցկացվեց Համայնքների ավագանիների երկօրյա աշխատաժողով: Հայաստանի...

Ստեղծվեց Քաղաքապետերի դաշնագրի ակումբ
Ստեղծվեց Քաղաքապետերի դաշնագրի ակումբ

18:58

14 03 2019

Եվրոպական հանձնաժողովի «Քաղաքապետերի դաշնագիր՝ Արևելք» տարածաշրջանային ծրագրի...

Conference for Community Lawyers in Tsakhkadzor
Conference for Community Lawyers in Tsakhkadzor

11:42

02 03 2019

On March 1-2 in Tsakhkadzor was held a conference for community lawyers.

Elections to the local self-government bodies were held in 24 communities. results
Elections to the local self-government bodies were held in 24 communities. results

11:07

18 02 2019

On February 17 elections to the local self-government bodies were held in 24 communities of...