Theme of ELDW 2017: “Citizen participation, consultation and commitment for a thriving local democracy”

Theme of ELDW 2017: “Citizen participation, consultation and commitment for a thriving local democracy”

15.02.2017

At its meeting in Nicosia, Cyprus, on 10 February, the Congress Bureau approved the annual theme of European Local Democracy Week (ELDW) 2017: “Citizen participation, consultation and commitment for a thriving local democracy”. 

From 9 to 15 October 2017 – the official dates of ELDW – but also during the entire month of October, the towns and cities of the 47 member states of the Council of Europe and beyond, and their national associations, are invited to apply this theme by means of activities aimed at stimulating citizen participation at local and regional levels. Local and regional authorities and their associations which wish to take part in this initiative are invited to register on the official ELDW website (http://www.congress-eldw.eu/en/).

Source: http://www.coe.int/t/Congress/default_en.asp


NEWS

Active young people in Hrazdan look for the ways of solving community problems
Active young people in Hrazdan look for the ways of solving community problems

14:49

24 02 2020

On February 23, 2020, “Free Citizen” CISC cooperated with the Union of Communities...

Youth Engagement in the Local Self-Governance. workshop in Abovyan city
Youth Engagement in the Local Self-Governance. workshop in Abovyan city

13:07

24 02 2020

On February 16, 2020, “Free Citizen” CISC cooperated by Union of Communities of...

Տեղական տնտեսական զարգացման ֆորում՝ Թբիլիսիում. Վրաստանի տարածքային զարգացման նախարարի տեղակալը կարևորեց միջսահմանային համագործակցությունը
Տեղական տնտեսական զարգացման ֆորում՝ Թբիլիսիում. Վրաստանի տարածքային զարգացման նախարարի տեղակալը կարևորեց միջսահմանային համագործակցությունը

13:12

20 02 2020

Թբիլիսիում փետրվարի 20-ին անցկացվում է Տեղական տնտեսական զարգացման ֆորումը: Ֆորումին մասնակցում...

Հայաստանում տեղական ինքնակառավարման և ապակենտրոնացման վիճակի վերաբերյալ զեկույց
Հայաստանում տեղական ինքնակառավարման և ապակենտրոնացման վիճակի վերաբերյալ զեկույց

13:58

18 02 2020

Հայաստանում տեղական ինքնակառավարման և ապակենտրոնացման վիճակի վերաբերյալ զեկույց