General Assembly of the Union of Communities of Armenia

General Assembly of the Union of Communities of Armenia

22.02.2017

The General Assembly of the members of the Union of Communities of Armenia will be held on 24 February at Tigran Mets Hall, Armenia Mariott hotel.

The General Assembly of the members of the Union of Communities of Armenia will be held on 24 February at Tigran Mets Hall, Armenia Mariott hotel.

The aim of the Assembly is to summarize the Union's activities for the past years, to present the achievements of the Union and the strategy for 2016-2020. Elections of the President, Oversight council  and Republican Board of the Union will also be held during the General Assembly. Award ceremony of "The Best Community 2016" will take place at the second half of the day.

Mr. Emin Yeritsyan, President of the Union of Communities of Armenia, Mr. David Lokyan, Minister of Territorial Administration and Development of RA and Mrs. Gunn Marit,President of the Chamber of Regions of the Congress will have opening and welcome speeches.


NEWS

Active young people in Hrazdan look for the ways of solving community problems
Active young people in Hrazdan look for the ways of solving community problems

14:49

24 02 2020

On February 23, 2020, “Free Citizen” CISC cooperated with the Union of Communities...

Youth Engagement in the Local Self-Governance. workshop in Abovyan city
Youth Engagement in the Local Self-Governance. workshop in Abovyan city

13:07

24 02 2020

On February 16, 2020, “Free Citizen” CISC cooperated by Union of Communities of...

Տեղական տնտեսական զարգացման ֆորում՝ Թբիլիսիում. Վրաստանի տարածքային զարգացման նախարարի տեղակալը կարևորեց միջսահմանային համագործակցությունը
Տեղական տնտեսական զարգացման ֆորում՝ Թբիլիսիում. Վրաստանի տարածքային զարգացման նախարարի տեղակալը կարևորեց միջսահմանային համագործակցությունը

13:12

20 02 2020

Թբիլիսիում փետրվարի 20-ին անցկացվում է Տեղական տնտեսական զարգացման ֆորումը: Ֆորումին մասնակցում...

Հայաստանում տեղական ինքնակառավարման և ապակենտրոնացման վիճակի վերաբերյալ զեկույց
Հայաստանում տեղական ինքնակառավարման և ապակենտրոնացման վիճակի վերաբերյալ զեկույց

13:58

18 02 2020

Հայաստանում տեղական ինքնակառավարման և ապակենտրոնացման վիճակի վերաբերյալ զեկույց