Communities Association of Armenia responds to the  community enlargement policy

Communities Association of Armenia responds to the community enlargement policy

16.05.2017

Administrative changes should be accompanied by decentralization of powers and financial means, community rights must be guaranteed

On May 16, the Republican Council of the Communities Association of Armenia gathered in Yerevan. 105 members of the Council and invited guests were present.

The Council of the Association has adopted proposals on the administrative-territorial changes in the Republic of Armenia and the Draft Law on Making Amendments and Addenda to the RA Law on Administrative-Territorial Division of the Republic of Armenia, which will be forwarded to the RA Ministry of Territorial Administration and Development and the Government of Armenia.

Community leaders believe that at this point it is not yet clear and there is no factual basis about the effectiveness of community consolidation. Therefore, the Union proposes to the Government of Armenia to jointly organize a professional assessment of changes in the already expanded communities.


NEWS

Արմավիրի քաղաքապետը հրաժարականի դիմում ներկայացրեց
Արմավիրի քաղաքապետը հրաժարականի դիմում ներկայացրեց

13:19

22 06 2018

Արմավիրի քաղաքապետ Ռուբեն Խլղաթյանը վաղաժամկետ դադարեցնում է Արմավիրի քաղաքապետի...

Eirini DOUROU: “Faced with the migration phenomenon, responsibility sharing and solidarity are requirements”
Eirini DOUROU: “Faced with the migration phenomenon, responsibility sharing and solidarity are requirements”

11:17

20 06 2018

“According to recent figures provided by the UNHCR, the number of persons arriving in...

Meeting of the Congress Current Affairs Committee
Meeting of the Congress Current Affairs Committee

16:13

15 06 2018

The Congress Current Affairs Committee will meet on 19 June 2018 in Strasbourg, France. Items on...

Transparency and open local government
Transparency and open local government

10:21

07 06 2018

A draft report on Transparency and Open local government was presented by Antje GROTHEER...

Երևանի քաղաքապետն ու Սպիտակի համայնքապետը վերընտրվել են «էներգաարդյունավետ  համայնքների դաշինքի» նախագահ և փոխնախագահ
Երևանի քաղաքապետն ու Սպիտակի համայնքապետը վերընտրվել են «էներգաարդյունավետ համայնքների դաշինքի» նախագահ և փոխնախագահ

17:15

06 06 2018

Հունիսի 6-ին տեղի է ունեցել «Հայաստանի էներգաարդյունավետ  համայնքների դաշինքի»...