Աշխատակազմ

Գործադիր տնօրեն

Նատալյա Լափաուրի   -  Իրականացնում է Միության գործադիր կառավարումը ու աշխատանքների վերահսկողությունը: Կապ է պահպանում Միության անդամ համայնքների հետ, կոորդինացնում է միջազգային համագործակցությունը: Տն. Լափաուրին ղեկավարում է միության աշխատակազմը, Միության աշխատողների համար իրականացնում է գործատուի ֆունկցիաներ, այդ թվում՝ կնքում է աշխատանքային պայմանագրեր, ներկայացնում է Միության շահերը, ներկայացնում է Միությունն այլ կազմակերպությունների հետ փոխհարաբերություններում և տարաբնույթ միջոցառումներում, ապահովում է տարեկան աշխատանքային ծրագրի մշակումը և իրականացումը, ինչպես նաև կառավարման մարմինների և հանձնաժողովների նիստերի նախապատրաստումը,  ապահովում է անդամների հետ արդյունավետ հաղորդակցությունը, կառավարում է միության ֆինանսական ռեսուրսները, համագործակցում է աուդիտորի և վերստուգիչ հանձնաժողովի հետ:

Տն. Լափաուրին Եվրոպայի խորհրդի Տեղական ու տարածքային իշխանությունների Կոնգրեսում Հայաստանի պատվիրակության քարտուղար է, համայնքների ղեկավարների, համայնքային ծառայողների վերապատրաստման դասընթացների կազմակերպական հարցերով պատասխանատու է, միաժամանակ իրականացնում է դասախոսական աշխատանք՝ վերապատրաստումների շրջանակում։ «Համայնքային կառավարման ակադեմիա» հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի անդամ է: 2011 թվականից առ այսօր` «Արենի փառատոն» հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի անդամ է։ 2008-ից առ այսօր համամասնական ընտրակարգով հանդիսանում է Երևանի ավագանու անդամ:

Ծրագրերի պատասխանատու

Վահրամ Վարդանյան - Հայաստանի համայնքների հանրապետական ասոցիացիայի / Հայաստանի համայնքների միության կողմից իրականացվող բոլոր ծրագրերի իրականացում, կառավարում, մոնիթորինգ եւ գնահատում: Նոր նախագծերի  եւ  առաջարկների մշակում՝ դոնորների ու գործընկերների պահանջների համաձայն: Պրն. Վարդանյանը հանդիսանում է  ՀՀ համայնքների միության տեխնիկական ներկայացուցիչ "Էներգետիկ քաղաքներ" ծրագրում: 2014 - ից Երեւանի եւ Հայաստանի ներկայացուցիչն է Եվրոպական տարածաշրջանների ասամբլեայի երիտասարդական տարածաշրջանային ցանցում (YRN AER) (դիտորդ, ապա լիիրավ անդամ):  Եվրոպական ուսուցման շարժունության հարթակի Վերահսկիչ խմբի անդամ է. 

Պրն: Վարդանյանը դոնորներ (GIZ, ԱՄՆ ՄԶԳ, ԵՄ, SDC) եւ Տարածքային կառավարման եւ զարգացման նախարարության կողմից ստեղծված տարածաշրջանային եւ քաղաքային զարգացման եւ ներդրումային նախագծերի գնահատման եւ ընտրության հանձնաժողովների անդամ է:

Հայ-ֆրանսիական համագործակցության պատասխանատու

 Քնարիկ Մանուկյան -  Հայաստանի համայնքների միությունում հայ-ֆրանսիական համագործակցության, ապակետրոնացված կապերի, ֆրանկոֆոն կազմակերպությունների հետ հաղորդակցության պատասխանատու, ՀՀՄ կազմում ստեղծված   «Ֆրանսիա խմբի»  քարտուղար:

 

Նախագահի օգնական

Լիլիթ Օհանյան