ՏԻՄ ընտրություններ

Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության համաձայն` Հանրապետության Նախագահի, Ազգային ժողովի, տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններն անցկացվում են ընդհանուր, հավասար, ուղղակի ընտրական իրավունքի հիման վրա` գաղտնի քվեարկությամբ:

Օրենքով իրենց վերապահված լիազորությունների շրջանակում պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների պաշտոնատար անձինք պատասխանատվություն են կրում ընտրությունների նախապատրաստման, կազմակերպման և անցկացման օրինականության համար:

Տեղական ինքնակառավաիման մարմինների ընտրություններ 2017

Տեղական ինքնակառավաիման մարմինների ընտրություններ 2016

Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգիրք (Ուժի մեջ է՝ 01.06.2016թ.) 

Ավագանու անդամների ընտրություններ

Համայնքի ղեկավարի ընտրություններ