A debate about self government organized by Permanent committee on territorial, local self-government, agricultural and environmental issues of the National Assembly of RA

A debate about self government organized by Permanent committee on territorial, local self-government, agricultural and environmental issues of the National Assembly of RA

26.02.2019

On 26 February 2019 the Permanent committee on territorial, local self-government, agricultural and environmental issues of the National Assembly of RA organised a debate with participation of representatives of a number of non-governmental and international organisations and experts working with local self-government bodies.

The aim of the debate was to get acquainted with their works, directions of activities, as well as to listen to their suggestions and concerns. Head of the Committee Mr. Varazdat Karapetyan highlighted cooperation with the invited organisations and experts noting that their suggestions can be very significant during the development of legislative initiatives considering their awareness on communities' problems.


NEWS

Նորարարական տուրիզմի զարգացմանը նվիրված քննարկում՝ Հայաստանի համայնքների միությունում
Նորարարական տուրիզմի զարգացմանը նվիրված քննարկում՝ Հայաստանի համայնքների միությունում

10:53

17 07 2019

Հուլիսի 16-ին Հայաստանի համայնքների միությունում տեղի ունեցավ տուրիզմի զարգացմանն ուղղված...

«Տարածքային կառավարման մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի վերաբերյալ  քննարկումներ՝ Հայաստանի համայնքների միությունում
«Տարածքային կառավարման մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի վերաբերյալ քննարկումներ՝ Հայաստանի համայնքների միությունում

19:30

16 07 2019

Հուլիսի 16-ից Հայաստանի համայնքների միության գրասենյակում մեկնարկեցին «Տարածքային...

Կայուն էներգիայի օր՝ Տաշիրում
Կայուն էներգիայի օր՝ Տաշիրում

16:56

08 07 2019

Տաշիր քաղաքում անցկացվեց Կայուն էներգիայի օր: Տաշիրի համայնքապետարանի և ԵՄ-ի կողմից...

Meeting of the Monitoring Committee in Oslo, Norway
Meeting of the Monitoring Committee in Oslo, Norway

16:33

03 07 2019

The members of the Congress  Monitoring Committee  will meet in Oslo, Norway, on 3...

Կայուն էներգիայի օր՝ Մասիսում
Կայուն էներգիայի օր՝ Մասիսում

19:21

02 07 2019

Հուլիսի 2-ին Մասիսում անցկացվեց Կայուն էներգիայի օր: ԵՀ «Քաղաքապետերի դաշնագիր՝...

Կայուն էներգիայի օրեր՝ Իջևանում «Իջևանի կայուն էներգետիկ զարգացում Քաղաքապետերի դաշնագրի ներքո» խորագրով
Կայուն էներգիայի օրեր՝ Իջևանում «Իջևանի կայուն էներգետիկ զարգացում Քաղաքապետերի դաշնագրի ներքո» խորագրով

14:02

28 06 2019

«Իջևանի կայուն էներգետիկ զարգացում Քաղաքապետերի դաշնագրի ներքո» աշխատաժողովով Իջևանը...