A debate about self government organized by Permanent committee on territorial, local self-government, agricultural and environmental issues of the National Assembly of RA

A debate about self government organized by Permanent committee on territorial, local self-government, agricultural and environmental issues of the National Assembly of RA

26.02.2019

On 26 February 2019 the Permanent committee on territorial, local self-government, agricultural and environmental issues of the National Assembly of RA organised a debate with participation of representatives of a number of non-governmental and international organisations and experts working with local self-government bodies.

The aim of the debate was to get acquainted with their works, directions of activities, as well as to listen to their suggestions and concerns. Head of the Committee Mr. Varazdat Karapetyan highlighted cooperation with the invited organisations and experts noting that their suggestions can be very significant during the development of legislative initiatives considering their awareness on communities' problems.


NEWS

Ռեգիոնների եվրոպական ակադեմիայի պատվավոր անդամ Հենրի Մալոսը՝ Հայաստանի համայնքների միությունում
Ռեգիոնների եվրոպական ակադեմիայի պատվավոր անդամ Հենրի Մալոսը՝ Հայաստանի համայնքների միությունում

15:09

20 03 2019

Մարտի 14-ին Հայաստանի համայնքների միությունում հյուրընկալվեց Ռեգիոնների եվրոպական ակադեմիայի...

Համայնքների ավագանիների երկօրյա աշխատաժողով` Ծաղկաձորում
Համայնքների ավագանիների երկօրյա աշխատաժողով` Ծաղկաձորում

13:18

16 03 2019

Ծաղկաձորում մարտի 15-16-ին անցկացվեց Համայնքների ավագանիների երկօրյա աշխատաժողով: Հայաստանի...

Ստեղծվեց Քաղաքապետերի դաշնագրի ակումբ
Ստեղծվեց Քաղաքապետերի դաշնագրի ակումբ

18:58

14 03 2019

Եվրոպական հանձնաժողովի «Քաղաքապետերի դաշնագիր՝ Արևելք» տարածաշրջանային ծրագրի...

Conference for Community Lawyers in Tsakhkadzor
Conference for Community Lawyers in Tsakhkadzor

11:42

02 03 2019

On March 1-2 in Tsakhkadzor was held a conference for community lawyers.

Community servants working group meeting was held
Community servants working group meeting was held

11:59

28 02 2019

On February 26 Community servants' working group meeting was held.

Elections to the local self-government bodies were held in 24 communities. results
Elections to the local self-government bodies were held in 24 communities. results

11:07

18 02 2019

On February 17 elections to the local self-government bodies were held in 24 communities of...