CIVITAS SUMPs-Up-ի հրավերը միանալու SUMP ուսումնական ծրագրի հաջորդ փուլին

6-ամսյա  SUMP ուսումնական ծրագիրի մոդուլը համակցում է գիտելիքի փոխանցումը, ստուգումը և գնահատումը՝ սովորելով կոնցեպտների, մոտեցումների, գործիքների վրա, ինչպես նաև մեթոդաբանություն կայուն քաղաքային շարժողունակության պլանի (SUMP) մշակման համար: 

Այս յուրահատուկ SUMP ուսումնական ծրագիրը (SLP5) կկենտրոնանա կայուն քաղաքային շարժողունակության պլանի իրականացման, ֆինանսավորման և ձեռքբերման վրա : Գործողությունները կլինեն SUMP գործողությունների պլանի մշակումը և վերանայումը՝ իրականացնելով միջոցների ազդեցության մոնիտորինգ և գնահատում, ծառայությունների ձեռքբերում և նոր մարտահրավերների նույնականացում:

Բոլոր գործողություններին մասնակցելու համար ընտրված տեղական իշխանություններից յուրաքանչյուրը կստանա 7500 եվրոյի չափով դրամաշնորհ (ԱԱՀ-ն ներառված):

Վերջնաժամկետը երկարացվել է մինչև հունվարի 31-ը:

Ավելին՝ http://www.eltis.org/discover/news/call-join-next-round-sump-learning-programme-extended-31-january