Warning: file_put_contents(): Only 0 of 110 bytes written, possibly out of free disk space in /home/caa/inc/functions.php on line 104

Warning: file_put_contents(): Only 0 of 104 bytes written, possibly out of free disk space in /home/caa/inc/functions.php on line 104
Communities Association of Armenia

Կկազմակերպվի Դաշնագրին անդամակցող համայնքների ներկայացուցիչների ճանաչողական այց Ուկրաինա

27

Apr

Կկազմակերպվի Դաշնագրին անդամակցող համայնքների ներկայացուցիչների ճանաչողական այց Ուկրաինա

«Քաղաքապետերի դաշնագիր՝ Արևելք» ծրագրի շրջանակներում Դաշնագրին անդամակցող...

11.02.2020

At the invitation of the City of Metz, the members of the Congress  Monitoring Committee...

30.11.2021

In the framework of the project “Colloboration towards sustainable development of cities...

30.05.2020

On May 30/31 there will be held a webinar for the regions called '' Webinar for regions: Youth...

30.01.2020

Preparations for the 18 th  European Week of Regions and Cities have already started!...

25.01.2020

"Free Citizen" Civic Initiatives Support Center, with the support of the International Visegrad...

16.11.2019

" Free Citizen "  Civic Initiatives Support Center , with the support of the...


Warning: file_put_contents(): Only 0 of 156 bytes written, possibly out of free disk space in /home/caa/inc/functions.php on line 104

Warning: file_put_contents(): Only 0 of 91 bytes written, possibly out of free disk space in /home/caa/inc/functions.php on line 104


Warning: file_put_contents(): Only 0 of 149 bytes written, possibly out of free disk space in /home/caa/inc/functions.php on line 104


Warning: file_put_contents(): Only 0 of 146 bytes written, possibly out of free disk space in /home/caa/inc/functions.php on line 104

    Warning: file_put_contents(): Only 0 of 144 bytes written, possibly out of free disk space in /home/caa/inc/functions.php on line 104

Warning: file_put_contents(): Only 0 of 97 bytes written, possibly out of free disk space in /home/caa/inc/functions.php on line 104

Warning: file_put_contents(): Only 0 of 173 bytes written, possibly out of free disk space in /home/caa/inc/functions.php on line 104