ԿԱՄԱՎՈՐՆԵՐԻ ՆԵՐԳՐԱՎՄԱՆ ՀՐԱՎԵՐ

Available in Armenian and English

Ֆրանսիայի ԱԳՆ-ի Տարածքային համայնքների արտաքին կապերի պատվիրակությունը (DAECT) ընդհանուր ծրագրերի հայտամրցույթ է  հրապարակել 2017 թվականի համար՝ աջակցելու ֆրանսիական տեղական համայնքների ապակենտրոնացված համագործակցությունը, ինչպես նաև ծրագրերի հայտամրցույթ՝ ի աջակցություն ապակենտրոնացված համագործակցության «Երիտասարդություն III»։