Warning: file_put_contents(): Only 0 of 125 bytes written, possibly out of free disk space in /home/caa/inc/functions.php on line 104
Միության ռազմավարական նպատակները․ - Communities Association of Armenia

Միության ռազմավարական նպատակները․

Միության 2016-2020թթ. ռազմավարական նպատակներն են՝

  1. Տեղական ինքնակառավարման ոլորտում Միության կողմից իրականացվող շահերի պաշտպանության գործունեության ազդեցության մեծացում:
  2. ՏԻՄ-երի կարողությունների զարգացում` ՏԻՄ-երի գործունեության արդյունավետության և քաղաքացիներին մատուցվող ծառայությունների որակի բարձրացման նպատակով:
  3. Միության  գործունեության արդյունավետության բարձրացում` ինստիտուցիոնալ զարգացման միջոցով:
  4. Միության հանրային հաղորդակցության և  հանրային կապերի գործառույթի զարգացում:


Warning: file_put_contents(): Only 0 of 149 bytes written, possibly out of free disk space in /home/caa/inc/functions.php on line 104


Warning: file_put_contents(): Only 0 of 146 bytes written, possibly out of free disk space in /home/caa/inc/functions.php on line 104

    Warning: file_put_contents(): Only 0 of 144 bytes written, possibly out of free disk space in /home/caa/inc/functions.php on line 104

Warning: file_put_contents(): Only 0 of 97 bytes written, possibly out of free disk space in /home/caa/inc/functions.php on line 104

Warning: file_put_contents(): Only 0 of 173 bytes written, possibly out of free disk space in /home/caa/inc/functions.php on line 104