EU Sustainable Energy Week-2024 events in Talin city

EU Sustainable Energy Week-2024 events in Talin city

16.06.2024

EU Sustainable Energy Week-2024 was concluded in Talin city. The drawing contest under the slogan “Net-zero energy solutions for a competitive Armenia” was announced by Talin municipality. 

More than 30 young residents of the community participated in the drawing contest. Jury chose the best 3 drawings. They were awarded certificates and prizes by Talin municipality.

Certificates were awarded by Serge Mkrtchyan, first deputy head of Talin community.

Tha authors of best drawings are:

Hrach Badalyan, 13 years old, Talin

Nara Meloyan, 11 years old, Arteni

Tigran Gevorgyan, 8 years old, Arteni.


NEWS

«Քաղաքապետերի դաշնագիր՝ Արևելք» ծրագրի և Միության կողմից Մարտունիում պարգևատրվել են ԵՄ կայուն էներգիայի շաբաթ-2024-ի մրցույթների հաղթողները
«Քաղաքապետերի դաշնագիր՝ Արևելք» ծրագրի և Միության կողմից Մարտունիում պարգևատրվել են ԵՄ կայուն էներգիայի շաբաթ-2024-ի մրցույթների հաղթողները

22:31

03 07 2024

Մարտունի համայնքում «Քաղաքապետերի դաշնագիր՝ Արևելք» ծրագրի և Հայաստանի համայնքների...

Գավառում Քաղաքապետերի դաշնագիր՝ Արևելք» ծրագրի և Միության կողմից պարգևատրվել են ԵՄ կայուն էներգիայի շաբաթ-2024-ի մրցույթների հաղթողները
Գավառում Քաղաքապետերի դաշնագիր՝ Արևելք» ծրագրի և Միության կողմից պարգևատրվել են ԵՄ կայուն էներգիայի շաբաթ-2024-ի մրցույթների հաղթողները

22:03

03 07 2024

Գավառ համայնքում «Քաղաքապետերի դաշնագիր՝ Արևելք» ծրագրի և Հայաստանի համայնքների...

Մրցանակաբաշխություն՝ Սևան համայնքում․ ԵՄ կայուն էներգիայի շաբաթ-2024
Մրցանակաբաշխություն՝ Սևան համայնքում․ ԵՄ կայուն էներգիայի շաբաթ-2024

21:19

02 07 2024

Սևան համայնքում հուլիսի 2-ին «Քաղաքապետերի դաշնագիր՝ Արևելք» ծրագրի և Հայաստանի...

Drawing contest results were summerized in Stepanavan city
Drawing contest results were summerized in Stepanavan city

21:15

19 06 2024

Drawing contest results under the slogan “Net-zero energy solutions for a competitive...

Summerizing EU Sustainable Energy Week-2024 in Sevan city
Summerizing EU Sustainable Energy Week-2024 in Sevan city

20:15

19 06 2024

In Sevan city 14 events were held in the framework of EU Sustainable Energy Week-2024. Sevan...

Photo contest results under the slogan “Net-zero energy solutions for a competitive Armenia” were summarized in Sevan city
Photo contest results under the slogan “Net-zero energy solutions for a competitive Armenia” were summarized in Sevan city

09:52

18 06 2024

In Sevan city Photo contest results under the slogan “Net-zero energy solutions for a...