URBACT-ի վերջին գործողության իրականացման հրավերը՝ գործողության պլանավորման ցանցերի համար

URBACT-ի 3-րդ ծրագիրը փնտրում է մինչև 23 նոր գործողությունների պլանավորման ցանցեր : 

Գործողությունների պլանավորման ցանցերը նպատակ ունեն օգնելու Եվրոպայում գտնվող քաղաքներին գտնելու լուծումներ համընդհանուր քաղաքային մարտահրավերներին: Այս ցանցերը միավորում են մինչև 10 գործընկերների՝ տարբեր Եվրոպական երկրներից՝ կիսելու փորձառությունը և սովորելու մեկը մյուսից: Գործընկերները կպատրաստեն ինտեգրված գործողությունների պլան և կունենան հնարավորություն իրենց քաղաքներում ստուգելու որոշ փոքրամաշտաբ լուծումներ: Այս աշխատանքը իրականացվել է տեղական շահագրգիռ կողմերի համատեղմամբ, ինչպես նաև՝ տեղական և միջազյային գործընկերության վրա աշխատելով: 

Առաջին մասի օնլայն դիմումի վերջնաժամկետը ապրիլի 17-ն է:   

Ավելին՝ http://urbact.eu/urbact-last-call-action-planning-networks-now-open