Warning: file_put_contents(): Only 0 of 115 bytes written, possibly out of free disk space in /home/caa/inc/functions.php on line 104
News - Communities Association of Armenia

News

Շվեդիայի տեղական և տարածքային իշխանությունների ասոցիացիայի պատվիրակությունը՝ Միությունում

21.10.2021

Հոկտեմբերի 21-ին Հայաստանի համայնքների միություն է այցելել Շվեդիայի տեղական և տարածքային իշխանությունների ասոցիացիայի պատվիրակությունը:

41st Session of the Congress of Local and Regional Authorities of the Council of Europe, 26-28 October 2021

20.10.2021

The Congress of Local and Regional Authorities will hold its  41st session , from 26 to 28 October 2021, for the first time in person...

Call for project proposals with the aim to support the implementation of local initiatives by selected Armenian municipalities

19.10.2021

Council of Europe Project  “Strengthening the Communities Association of Armenia and transparent and participatory local...

Stefano Bonaccini: ''We need to fight for their voices to be heard, both at the EU and national levels''

18.10.2021

Stefano Bonaccini: "President von der Leyen should stick to her words when she said that local and regional governments will be at the heart...

Workshop on "Green regions and cities in resilient and sustainable Eastern Partnership economies" was held

14.10.2021

On the framework of European Week of Regions and Cities (organised by the Commission DG Regio and the Committee of Regions) on October 14...

Congress Secretary General addresses the Council of Europe Committee of Ministers at Deputies’ level

14.10.2021

Congress Secretary General Andreas Kiefer addressed the Committee of Ministers at Deputies level on 13 October. 


Warning: file_put_contents(): Only 0 of 156 bytes written, possibly out of free disk space in /home/caa/inc/functions.php on line 104

Warning: file_put_contents(): Only 0 of 91 bytes written, possibly out of free disk space in /home/caa/inc/functions.php on line 104

Warning: file_put_contents(): Only 0 of 97 bytes written, possibly out of free disk space in /home/caa/inc/functions.php on line 104

Warning: file_put_contents(): Only 0 of 173 bytes written, possibly out of free disk space in /home/caa/inc/functions.php on line 104