News

Yerevan Elections: “A well administered ballot but a historically low turnout”, concluded Carla Dejonghe

19.09.2023

A nine-member  election observation delegation from the Congress  concluded yesterday its mission to observe the elections to...

Council of Europe Congress to observe Council of Elders elections in Yerevan, Armenia

15.09.2023

A nine-member delegation from the  Congress of Local and Regional Authorities of the Council  of Europe will carry out an election...

The 12th Annual meeting of the Conference of the Regional and Local Authorities for the Eastern Partnership (CORLEAP) was held in Batumi

11.09.2023

For more than two decades of its presence in EU Eastern Partnership countries, the Congress has been advocating for decentralisation reforms....

Տեղի կունենա «Մաքուր օդի օր. ինչպես են քաղաքապետարանները քայլեր ձեռնարկում և խոսում այդ մասին» թեմայով վեբինար

06.09.2023

Օդի աղտոտվածությունը հիմնական բնապահպանական սպառնալիքն է մարդու առողջության համար: Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը (ԱՀԿ)...

Green Cities Forum-2023 in Brasov

28.08.2023

Brașov, Romania – September 4, 2023 – The Green Cities Forum (GCF), the most important environmental core event in Romania, will...

The State of Regions and Cities in the European Union

24.08.2023

On 9 October 2023, the Committee of the Regions will publish its EU Annual Report on the State of Regions and Cities, as a snapshot of the...