NEWS

«Քաղաքապետերի դաշնագիր՝ Արևելք» ծրագրի ղեկավար Քրիստոֆ Ֆրերինգը Հայաստան այցի շրջանակներում այցելել է Թալին, Փարաքար և Ակունք համայնքներ
«Քաղաքապետերի դաշնագիր՝ Արևելք» ծրագրի ղեկավար Քրիստոֆ Ֆրերինգը Հայաստան այցի շրջանակներում այցելել է Թալին, Փարաքար և Ակունք համայնքներ

03 04 2024

Ապրիլի 1-2-ին ԵՀ «Քաղաքապետերի դաշնագիր՝ Արևելք» տարածաշրջանային ծրագրի ղեկավար Քրիստոֆ Ֆրերինգը Հայաստան այցի շրջանակներում այցելել է Թալին, Փարաքար և Ակունք համայնքներ։

ԵՀ «Քաղաքապետերի դաշնագիր՝ Արևելք» տարածաշրջանային ծրագրի ղեկավար Քրիստոֆ Ֆրերինգի մասնակցությամբ հանդիպում՝ ՏԿԵ նախարարությունում

01 04 2024

Ապրիլի 1-ին ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունում (ՏԿԵՆ) տեղի է ունեցել հանդիպում, որին մասնակցում էին ԵՀ...

Country-specific training on “Establishment of Municipal Energy Management System (EnMS) and Appointment of Energy Managers” was held in Yerevan

07 12 2023

Country-specific training on “Establishment of Municipal Energy Management System (EnMS) and Appointment of Energy Managers” was...

Violence against local and regional elected representatives: a threat to our democracies

01 11 2023

An extremely unpleasant experience for those on the receiving end, verbal abuse and physical violence against local and regional elected...

Elections to the Council of Elders of Yerevan: Congress welcomes successful efforts to ensure a well-administered and transparent ballot

30 10 2023

The Congress of Local and Regional Authorities of the Council of Europe adopted a  report  on the elections of the Council of...

Congress adopts Declaration on the humanitarian situation in Karabakh and neighbouring cities and regions

26 10 2023

Congress expresses deep concern over humanitarian situation in Karabakh and neighbouring cities and regions On 26 October 2023, during...

The Congress elects its new President

24 10 2023

The Congress of Local and Regional Authorities of Council of Europe has renewed its presidency on the occasion of its 45 th  Session.

45th Congress session will be held in Strasbourg

22 10 2023

The Congress of Local and Regional Authorities of the Council of Europe will hold its  45 th  Session from 24 to 26 October 2023...

The practice shows that cities and regions are leading the change in developing AI governance frameworks and implementing AI policies.

17 10 2023

Artificial intelligence can help us to better protect the environment, but we must at the same time counter its negative impact on the...

“National and international climate plans can only be successful if they are implemented locally”: Secretary General Mori

16 10 2023

Secretary General Mori travelled to Albania on 11 and 12 October 2023 to discuss the ongoing work of the Congress in the Western Balkans...