NEWS

«Համայնքային ծրագրերի առցանց շտեմարանի ներկայացում» թեմայով վեբինար՝ «Քաղաքապետերի դաշնագիր՝ Արևելք» ծրագրի մասնակիցների համայնքների համար
«Համայնքային ծրագրերի առցանց շտեմարանի ներկայացում» թեմայով վեբինար՝ «Քաղաքապետերի դաշնագիր՝ Արևելք» ծրագրի մասնակիցների համայնքների համար

09 06 2023

ԵՀ «Քաղաքապետերի դաշնագիր՝ Արևելք» ծրագրի շրջանակներում Հայաստանում կկազմակերպվի վեբինար՝ «Համայնքային ծրագրերի առցանց շտեմարանի ներկայացում» թեմայով:

Local and regional authorities are accountable to their citizens for combating climate change

09 06 2023

"Human activities and a lack of individual and collective awareness are undoubtedly the cause of  climate change . The only possible...

Congress Governance Committee approved the European Urban Charter III and the information report on the role of second parliamentary chambers in the representation of territorial interests

07 06 2023

The Congress Governance Committee, welcomed by Jan Markink (Netherlands, ILDG) and chaired by Jelena Drenjanin (Sweden, EPP/CCE), took place...

Հայաստանի յոթ համայնքների ղեկավարներ Կազանում մասնակցեցին «Եվրասիայի քաղաքները և համաշխարհային միտումները» թեմայով դասընթացին

25 05 2023

Հայաստանի համայնքների միության պատվիրակությունը մայիսի 24-27-ը Կազան քաղաքում մասնակցում է «Եվրասիայի քաղաքները և համաշխարհային...

European Charter on the participation of young people in local life: twenty years later more relevant than ever

22 05 2023

"Initially intended to support young people, youth organisations and local authorities in promoting the participation of young people in...

Reykjavik Summit: European leaders show strong commitment to local and regional democracy

19 05 2023

The Summit of the Council of Europe in Reykjavik gathered 46 Heads of State and Government on 16 and 17 May at a historic turning point for...

Ցանցային հաղորդակցության հմտությունների բարելավմանն ուղղված ևս մեկ վեբինար՝ համայնքների հաղորդակցության պատասխանատուների համար

11 05 2023

Հայաստանի համայնքների միության նախաձեռնությամբ մայիսի 11-ին անցկացվել է «Ցանցային հաղորդակցության գործիքներ․իրավիճակի գնահատում և...

For an effective governance at all levels of intercultural integration

10 05 2023

Speaking at the 3rd Meeting of the Committee of Experts on the Intercultural Integration of Migrants (ADI-INT) which took place on 4 and 5...

Within the framework of the project, it is planned to introduce GIS in Vanadzor and Gyumri communities

05 05 2023

The main goal of the geospatial information system is the state of the economy and natural resources of the separate administrative...

Local and regional authorities must integrate an environmental dimension into all their policies

02 05 2023

Speaking at the conference on green public administration in the context of good democratic governance on April 26 in Strasbourg, Congress...