Interviews

«Համայնքապետի աշխատավարձը թող լինի մի ֆիքսված գումար՝ կառավարության կողմից հաստատված և սուբսիդավորվող». Հայկ Հայկյան

14.08.2018

Արարատի քաղաքապետ Հայկ Հայկյանը թեև նշում է, որ Արարատում խնդիրները նվազել են, սակայն նա...

Energy Efficiency: The Role of Local and Regional Authorities

20.09.2017

2017թ. սեպտեմբերի 12-ին տեղի ունեցած CORLEAP-ի տարեկան նիստին ընդունվեց CORLEAP-ի զեկուցող,...

CAA President, Mr. Emin Yeritsyan statement on Armnenian communities involvement in the discussion over their administrative boundaries change.

12.07.2017

The importance of legal regulation of the right of community to be heard during the process of...

Yerevan Mayor Taron Margaryan gave interview to "Emerging Europe" magazine

12.07.2017

Emerging Europe   spoke to  Taron Margaryan, Mayor of Yerevan  —...

Interview of Jermuk Mayor Vardan Hovhannisyan to "Armenpress" agency

22.06.2017

Sports complex, bicycle racetrack, hot springs: Armenia’s Jermuk to offer new...