News

Overcoming Gender Inequality in Business and Politics: CoR Calls on Political Parties to Actively Empower Women

06.03.2017

A week ahead of International Women's Day, the European Committee of the Regions and its Join Committee for Equal Opportunities (COPEC)...

Municipal Development Projects

03.03.2017

On the 6 th of March, 2017 will take place the meeting of the municipal projects’ evaluator group adjunct to the Ministry of...

Armenia will host the XVII Francophone Summit in 2018

03.03.2017

Armenia will organize the next Francophone summit in 2018, the next one in 2020 will be host by Tunisia.

Spring Plenary Session of the Assembly of European Regions

03.03.2017

From 21 st to 23 rd of March 2017 in London (UK) will take place Spring Plenary of the Committees of the Assembly of European Regions. 

Republic of Moldova: Opening of a Local Democracy Agency in Cimișlia

03.03.2017

“The Congress played a major role in setting up Local Democracy Agencies which have progressively grown into a consolidated network...

<<Մաքուր Հայաստան>> ծրագրի շրջանակներում ստեղծվել է մարզային հանձնաժողով

02.03.2017

Հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 16.02.2017թ. կայացած նիստում ՀՀ վարչապետի կողմից տրված հանձնարարականը՝ <> ծրագրի շրջանակներում...