Congress Bureau meeting was held: the actual situation in the Nagorno Karabakh was discussed

26.09.2023

The Congress Bureau held its meeting on 22 September 2023, in Strasbourg. Key points of the meeting are the following ones:

Congress President expresses grave concern over the Nagorno-Karabakh situation

19.09.2023

On September 19, Leendert Verbeek, President of the Congress of Local and Regional Authorities of the Council of Europe, has made the...

Yerevan Elections: “A well administered ballot but a historically low turnout”, concluded Carla Dejonghe

19.09.2023

A nine-member  election observation delegation from the Congress  concluded yesterday its mission to observe the elections to...

Council of Europe Congress to observe Council of Elders elections in Yerevan, Armenia

15.09.2023

A nine-member delegation from the  Congress of Local and Regional Authorities of the Council  of Europe will carry out an election...

The 12th Annual meeting of the Conference of the Regional and Local Authorities for the Eastern Partnership (CORLEAP) was held in Batumi

11.09.2023

For more than two decades of its presence in EU Eastern Partnership countries, the Congress has been advocating for decentralisation reforms....

Տեղի կունենա «Մաքուր օդի օր. ինչպես են քաղաքապետարանները քայլեր ձեռնարկում և խոսում այդ մասին» թեմայով վեբինար

06.09.2023

Օդի աղտոտվածությունը հիմնական բնապահպանական սպառնալիքն է մարդու առողջության համար: Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը (ԱՀԿ)...