A discussion on "Administrative-territorial changes in the Republic of Armenia" was held

14.12.2020

On December 14 a discussion on "Administrative-territorial changes in the Republic of Armenia" initiated by the Union of Communitioes of...

The needs of the communities of Armenia in the post-war period were discussed

10.12.2020

On December 9 with the initiative of the Union of Communities of Armenia, a discussion was held on "Discovering the Needs of Communities...

Council of Europe Secretary General stressed the need to ensure adequate funding and resources for local and regional authorities in order to enable them to respond to emergencies

08.12.2020

“All levels of government needed to respond to the challenges posed by the Covid-19 crisis and local authorities were and remain on...

Remote meeting of the 5th Statutory Forum of the Congress

07.12.2020

The  5th Statutory Forum of the Congress of Local and Regional Authorities of the Council of Europe  met remotely on 7 December...

Դեկտեմբերի 7-ը՝ երկրաշարժի զոհերի հիշատակի օր

07.12.2020

1988թ․ աղետալի երկրաշարժից 32 տարի է անցել: Աղետ, որը րոպեների ընթացքում ոչնչացրեց մեր քաղաքներն ու գյուղերը, խլեց տասնյակ հազարավոր...

EU4ASEP Steering Committee meeting was held

04.12.2020

On December 4 EU4ASEP Steering Committee meeting was held.