Congress will adopt the monitoring report on Armenia

Congress will adopt the monitoring report on Armenia

09.06.2021

The Congress will hold the second part of its 40th Session from 15 to 17 June 2021. The session will be held remotely, due to the current COVID-19 health crisis.

In the framework of its monitoring activities concerning compliance with the European Charter on Local Self-Government, the Congress will adopt the monitoring reports on Armenia, Azerbaijan and Bulgaria. In this respect the Congress will also consider “Recurring issues based on assessments resulting from Congress monitoring of the European Charter of Local Self-Government and election observation missions (reference period 2017-2020)”

In addition the Congress will discuss thematic reports on “Territorial solidarity: the role of regions”, “Culture without borders: Cultural heritage management for local and regional development”, “Home sharing platforms: challenges and opportunities for municipalities” and “Holding referendums at local level”.

Agenda of the session

Source: https://www.coe.int/en/web/congress/-/40th-session-of-the-congress-15-17-june-2021 


NEWS

ՀՀ ԿԸՀ-ն սահմանել է 2021թ․ՏԻՄ հերթական ընտրությունների քվեարկության օրերը
ՀՀ ԿԸՀ-ն սահմանել է 2021թ․ՏԻՄ հերթական ընտրությունների քվեարկության օրերը

10:29

23 07 2021

ՀՀ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը (ԿԸՀ) հուլիսի 22-ին կայացած արտահերթ նիստի ընթացքում...

Call for proposals with the aim to support the implementation of local initiatives
Call for proposals with the aim to support the implementation of local initiatives

14:32

20 07 2021

Council of Europe Project  “Strengthening the Communities Association of Armenia and...

ԵՀ «Քաղաքապետերի դաշնագիր» նախաձեռնությունն ամփոփում է 10-ամյա գործունեության արդյունքները
ԵՀ «Քաղաքապետերի դաշնագիր» նախաձեռնությունն ամփոփում է 10-ամյա գործունեության արդյունքները

15:22

13 07 2021

Այս տարի ԵՀ «Քաղաքապետերի դաշնագիր» նախաձեռնությունն ամփոփում է գործունեության...

The Second Meeting of Covenant of Mayors Club in Armenia and the Final Workshop of the CoM East Project in Armenia was held
The Second Meeting of Covenant of Mayors Club in Armenia and the Final Workshop of the CoM East Project in Armenia was held

21:00

06 07 2021

On July 6 the Second Meeting of Covenant of Mayors Club in Armenia and the Final Workshop of the...

Armenian communities focus on integrity, transparency and accountability in public administration
Armenian communities focus on integrity, transparency and accountability in public administration

12:05

29 06 2021

Public integrity and ethical governance at local level in Armenia will be the focus of a series...