Central Macedonia Governor elected President of the EU's Committee of the Regions

Central Macedonia Governor elected President of the EU's Committee of the Regions

13.02.2020

Greece's Apostolos Tzitzikostas (EPP) was elected President of the European Committee of the Regions on February 12.

The Governor of Central Macedonia in Greece will lead the EU's assembly of local and regional elected politicians for the next two and a half years. During the Committee's first sitting of the new five-year mandate, its members also elected Vasco Ilídio Alves Cordeiro - President of the Regional Government of the Azores, Portugal – as their First-Vice President.

Speaking in front of the Committee's 329 members from all EU 27 Member States, the President laid out three main priorities during his term in office:

"First, the European Union must be at the service of its people and their places of living in their villages, cities and regions. We must support territorial cohesion, innovation, entrepreneurship, but also find credible solutions to managing migration led by solidarity. Secondly, regions and cities must focus on understanding and responding to the profound transformations of the current green, digital and demographic revolutions. Finally, we must strengthen European democracy, putting regions and cities at its very heart, in order to bring Europe closer to people."

Referring to Brexit as "the wake-up call", he further called for the EU to be more effective in responding to citizens' needs, "As elected local and regional politicians, we must make the European Union capable of reaching the hearts of those who feel neglected or forgotten. Europe must take decisions as close as possible to citizens to improve their lives. We must make Europe act to meet citizens' demands and regain trust. Europe must prove it can listen and change ".

Source: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/Central-Macedonia-Governor-elected-President-of-the-EU-Committee-of-the-Regions.aspx


NEWS

Աշտարակ համայնքում բնակիչները համայնքապետարանին առաջարկում են օգնություն՝ կորոնավիրուսի կանխարգելման աշխատանքների կազմակերպման հարցում
Աշտարակ համայնքում բնակիչները համայնքապետարանին առաջարկում են օգնություն՝ կորոնավիրուսի կանխարգելման աշխատանքների կազմակերպման հարցում

19:17

03 04 2020

ՀՀ Արագածոտնի մարզի Աշտարակ համայնքի բոլոր մուտքերին ու ելքերին, համայնքի ամբողջ տարածքում...

Արարատ քաղաքի բնակիչները «բավարար» չափով են հետևում ինքնամեկուսացման կանոններին. Հայկ Հայկյան
Արարատ քաղաքի բնակիչները «բավարար» չափով են հետևում ինքնամեկուսացման կանոններին. Հայկ Հայկյան

14:25

03 04 2020

ՀՀ Արարատի մարզի Արարատ քաղաքում ինքնամեկուսացման կանոնները քաղաքացիները պահպանում են բավարար...

«Գյուղի փողոցներում գրեթե մարդ չկա, խանութները փակ են». Փարպի համայնքի ղեկավարը՝ համայնքում տիրող իրավիճակի և ախտահանման աշխատանքների մասին
«Գյուղի փողոցներում գրեթե մարդ չկա, խանութները փակ են». Փարպի համայնքի ղեկավարը՝ համայնքում տիրող իրավիճակի և ախտահանման աշխատանքների մասին

19:18

02 04 2020

Հայաստանի համայնքների միությունը շարունակում է ներկայացնել, թե արտակարգ դրության օրերին...

«Անձամբ եմ շրջում համայնքում և հորդորում բնակիչներին տանը մնալ». Եղեգիս համայնքի ղեկավար
«Անձամբ եմ շրջում համայնքում և հորդորում բնակիչներին տանը մնալ». Եղեգիս համայնքի ղեկավար

12:42

02 04 2020

Հայաստանի համայնքների միությունն ամենօրյա գրաֆիկով ներկայացնում է, թե ինչ իրավիճակ է տիրում ՀՀ...

«Համայնքապետարանի աշխատակիցների կողմից համայնքի մուտքերին եւ ելքերին իրականացվում է հսկողություն». Սարուխան համանքի ղեկավար
«Համայնքապետարանի աշխատակիցների կողմից համայնքի մուտքերին եւ ելքերին իրականացվում է հսկողություն». Սարուխան համանքի ղեկավար

19:24

01 04 2020

Ինչպե՞ս է արտակարգ դրության օրերին անցնում համայնքային կյանքը ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Սարուխան...

«Այսօր անձի գիտակցության, իսկական  քաղաքացիական պահվածքի խնդիր ունենք». Նոր կյանք համայնքի ղեկավար
«Այսօր անձի գիտակցության, իսկական քաղաքացիական պահվածքի խնդիր ունենք». Նոր կյանք համայնքի ղեկավար

13:33

01 04 2020

Հայաստանի համայնքների միությունը «Համայնքներն արտակարգ դրության ժամանակ» խորագրով...