“Creating stronger links between youth and other generations can help us find solutions to today’s challenges” says Congress Spokesperson

“Creating stronger links between youth and other generations can help us find solutions to today’s challenges” says Congress Spokesperson

15.08.2022

On International Youth Day, 12 August 2022, Congress Spokesperson on Youth, Laura Lauro (Italy, EPP/CCE), expressed her support for this year’s theme: “Intergenerational solidarity” and stressed the need to develop strong intergenerational connections to build more inclusive and democratic societies.

“Our towns, cities and regions offer the best platforms to encourage intergenerational exchange. It is at the level of communities that young and old can interact, learn from each other, and work together to find concrete solutions,” the Spokesperson stressed. Ms Lauro mentioned some examples, in particular in northern Italy, where young people came together to deliver food to families and elderly people in need, during the height of the Covid pandemic.

Furthermore, the spokesperson recalled that intergenerational solidarity must be built both ways. She encouraged all local and regional representatives to implement this principle in their communities, for example by setting up youth councils or a mentoring programme for younger politicians in their local or regional council.

Source: https://www.coe.int/en/web/congress/-/international-youth-day-creating-stronger-links-between-youth-and-other-generations-can-help-us-find-solutions-to-today-s-challenges-says-congress-spo


NEWS

Congress Bureau meeting was held: the actual situation in the Nagorno Karabakh was discussed
Congress Bureau meeting was held: the actual situation in the Nagorno Karabakh was discussed

17:02

26 09 2023

The Congress Bureau held its meeting on 22 September 2023, in Strasbourg. Key points of the...

Congress President expresses grave concern over the Nagorno-Karabakh situation
Congress President expresses grave concern over the Nagorno-Karabakh situation

14:42

19 09 2023

On September 19, Leendert Verbeek, President of the Congress of Local and Regional Authorities...

Yerevan Elections: “A well administered ballot but a historically low turnout”, concluded Carla Dejonghe
Yerevan Elections: “A well administered ballot but a historically low turnout”, concluded Carla Dejonghe

11:51

19 09 2023

A nine-member  election observation delegation from the Congress  concluded...

Council of Europe Congress to observe Council of Elders elections in Yerevan, Armenia
Council of Europe Congress to observe Council of Elders elections in Yerevan, Armenia

11:32

15 09 2023

A nine-member delegation from the  Congress of Local and Regional Authorities of the...

The 12th Annual meeting of the Conference of the Regional and Local Authorities for the Eastern Partnership (CORLEAP) was held in Batumi
The 12th Annual meeting of the Conference of the Regional and Local Authorities for the Eastern Partnership (CORLEAP) was held in Batumi

17:10

11 09 2023

For more than two decades of its presence in EU Eastern Partnership countries, the Congress has...

Տեղի կունենա «Մաքուր օդի օր. ինչպես են քաղաքապետարանները քայլեր ձեռնարկում և խոսում այդ մասին» թեմայով վեբինար
Տեղի կունենա «Մաքուր օդի օր. ինչպես են քաղաքապետարանները քայլեր ձեռնարկում և խոսում այդ մասին» թեմայով վեբինար

14:48

06 09 2023

Օդի աղտոտվածությունը հիմնական բնապահպանական սպառնալիքն է մարդու առողջության համար:...