Remote meeting of the 5th Statutory Forum of the Congress

Remote meeting of the 5th Statutory Forum of the Congress

07.12.2020

The 5th Statutory Forum of the Congress of Local and Regional Authorities of the Council of Europe met remotely on 7 December 2020 (9h30 - 12h00 CET). Members of the Statutory Forum examined for adoption a report on the development of interaction between urban and rural areas, as well as a report on fighting sexist violence against women in politics at local and regional level. In addition, a fact-finding report on territorial reform in Latvia was submitted for adoption by tacit procedure.

The presidnet of Union of Communities of Armenia Emin Yeritsyan and the head of Jermuk city Vardan Hovhannisyan attended the forum.

Also on the agenda was a debate on a new "Contemporary commentary on the explanatory report to the European Charter of Local Self-Government" which takes into account the recommendations and resolutions adopted by the Committee of Ministers, the Congress, the Parliamentary Assembly and the opinions of the Venice Commission.

Furthermore, the second volume of the series Human Rights Handbook for local and regional elected representatives, devoted to social rights, was presented by Harald Bergmann (Netherlands, ILDG), Congress Spokesman on Human Rights. It completes the collection launched by the Congress in 2019 with a first volume devoted to the fight against discrimination.

More https://www.coe.int/en/web/congress/-/remote-meeting-of-the-5th-statutory-forum-of-the-congress.


NEWS

A discussion on
A discussion on "Administrative-territorial changes in the Republic of Armenia" was held

17:33

14 12 2020

On December 14 a discussion on "Administrative-territorial changes in the Republic of Armenia"...

The needs of the communities of Armenia in the post-war period were discussed
The needs of the communities of Armenia in the post-war period were discussed

12:30

10 12 2020

On December 9 with the initiative of the Union of Communities of Armenia, a discussion was held...

Դեկտեմբերի 7-ը՝ երկրաշարժի զոհերի հիշատակի օր
Դեկտեմբերի 7-ը՝ երկրաշարժի զոհերի հիշատակի օր

11:08

07 12 2020

1988թ․ աղետալի երկրաշարժից 32 տարի է անցել: Աղետ, որը րոպեների ընթացքում ոչնչացրեց մեր քաղաքներն...

EU4ASEP Steering Committee meeting was held
EU4ASEP Steering Committee meeting was held

19:53

04 12 2020

On December 4 EU4ASEP Steering Committee meeting was held. 

Միությունը սկսել է աշխատանքային քննարկումներ՝ ֆոնդհայթայթման ռազմավարության վերանայման նպատակով
Միությունը սկսել է աշխատանքային քննարկումներ՝ ֆոնդհայթայթման ռազմավարության վերանայման նպատակով

16:26

04 12 2020

Դեկտեմբերի 4-ին Հայաստանի համայնքների միությունում առցանց ձևաչափով տեղի է ունեցել աշխատանքային...