The Representatives of Dozens of Communities Took Part in the Discussion on

The Representatives of Dozens of Communities Took Part in the Discussion on "Administrative changes (enlargement) in Armenia" initiated by the Union

26.08.2021

On August 26 by the initiative of Union of Communities of Armenia the discussion on "Administrative changes (enlargement) in Armenia" was organized. The discussion was attended by dozens of representatives of Armenian communities.

The president of Union of Communities of Armenia Emin Yeritsyan represented the draft of unification of the communities envisaged by the Government of the Republic of Armenia.

The participants of the discussion expressed concern that no discussion had taken place with community representatives before to the presentation of the draft.

Referring to the RA legislation, it was stated that the unification of the communities should take place due to the need of the public interest, while in many cases the public interest is not visible. Reference was also made to the communities' right to be heard, stating that the communities had not received official notifications regarding the project submitted by the Government of the Republic of Armenia.

It should be noted that many of the community representatives expressed their opinion during the Q&A stage that it is not expedient to carry out the process of community unification at the moment.

You can get acquainted with the drafts under discussion at the following links:

https://www.e-draft.am/projects/3511?fbclid=IwAR0Q4losXUSp4Tb-bKpRiy7vnKCh7CIhyXyBaeslg_upOKpwIjR_VKyJOdk

https://www.e-draft.am/projects/3510?fbclid=IwAR30McXqxzXbBwl_bt_9kYr6ORiGu7KE-0GZszrKxgaO7eFAUkzb1tDeinA


NEWS

“EU for Armenia’s Sustainable Energy Project” (EU4ASEP) Steering Committee meeting was held
“EU for Armenia’s Sustainable Energy Project” (EU4ASEP) Steering Committee meeting was held

18:52

24 09 2021

On September 24 “EU for Armenia’s Sustainable Energy Project” (EU4ASEP)...

ՀՀ ԱԺ-ում անցկացվել են խորհրդարանական լսումներ՝ վարչատարածքային փոփոխությունների վերաբերյալ
ՀՀ ԱԺ-ում անցկացվել են խորհրդարանական լսումներ՝ վարչատարածքային փոփոխությունների վերաբերյալ

19:54

22 09 2021

Սեպտեմբերի 22-ի ՀՀ Ազգային ժողովում  անցկացվել են ՀՀ կառավարության կողմից օրենսդրական...

 The Congress gave an importance to the observation mission to the local elections which will be held in Armenia, as well as appointing special rapporteurs
The Congress gave an importance to the observation mission to the local elections which will be held in Armenia, as well as appointing special rapporteurs

20:00

17 09 2021

On September 17 the online meeting of The Monitoring Committee of the Congress of local and...

The Steering Committee Meeting of the Fourth Armenian-French Decentralized Cooperation forum was held
The Steering Committee Meeting of the Fourth Armenian-French Decentralized Cooperation forum was held

13:51

15 09 2021

On September 15 steering committee meeting of the fourth Armenian-French Decentralized...

 Միության նախաձեռնությամբ անցկացվել է աշխատանքային քննարկում՝ նվիրված Միության ռազմավարության ու ինստիտուցիոնալ փոփոխություններին
Միության նախաձեռնությամբ անցկացվել է աշխատանքային քննարկում՝ նվիրված Միության ռազմավարության ու ինստիտուցիոնալ փոփոխություններին

13:07

10 09 2021

Օգոստոսի 31-ին Հայաստանի համայնքների միության նախաձեռնությամբ անցկացվել է աշխատանքային...

Կանցկացվի «Վարչատարածքային փոփոխությունները (խոշորացումը) Հայաստանում» թեմայով քննարկում
Կանցկացվի «Վարչատարածքային փոփոխությունները (խոշորացումը) Հայաստանում» թեմայով քննարկում

13:41

23 08 2021

Հայաստանի համայնքների միությունը կազմակերպում է «Վարչատարածքային փոփոխությունները...