The dates of the 4th Assises of Franco-Armenian decentralised cooperation were discussed

The dates of the 4th Assises of Franco-Armenian decentralised cooperation were discussed

08.09.2020

On September 7 the Steering Committee Meeting of Franco-Armenian decentralised cooperation was held.

During the meeting the issues related to the dates of the 4th Assises of Franco-Armenian decentralised cooperation were discussed.

The 4th Armenian-French Decentralized Conference will be held in 2021. During the Steering Committee Meeting of Franco-Armenian decentralised cooperation the issues about the different workshops: smart cities, rural development and tourism were also discussed.

About the Armenian-French decentralized cooperation

The Armenian-French decentralized cooperation is a part of a long history of friendship between the two countries. Today there are about three dozen collaborations. Decentralized cooperation focuses on the development of local communities and contributes to the exchange of experience of Armenian and French local authorities and discuss issues of common importance.

The first Armenian-French Decentralized Conference was held in Yerevan in 2010, in October. It united 250 participants representing nearly thirty communities, focusing on four themes: Local government and staff training; Economic development, tourism and rural development; French teaching, Dual partnerships between communities. During the conference, the "Hayastan" group by the United Cities of France was set up to support the cooperation of Armenian and French local authorities. Within the framework of Union of Communities of Armenia the French Group was formed by the same purpose.

The Second Conference, held in Valance in October 2013, was finalized by the adoption of the Valance Declaration by members of the French and Armenian local communities, setting out sectoral goals and recommendations for cooperation, reaffirming the importance of further cooperation.

The Third Forum of French-Armenian Decentralized Cooperation was held in 2016. December 1 and 2 in Yerevan.This event, organized by the Union of Communities of Armenia and the Association of Unified Towns of France, brought together more than 200 participants. At the end of the conference, the Final Declaration of Yerevan, adopted on December 2, 2016, defines the next three years as the priority of economic development of the territories.

 


NEWS

Council of the French Department of Bouches-du-Rhône adopted a Declaration in support of Artsakh
Council of the French Department of Bouches-du-Rhône adopted a Declaration in support of Artsakh

16:32

27 10 2020

The Council of the French Department of Bouches-du-Rhône unanimously adopted a Declaration...

 U.S.-Armenia-Azerbaijan Joint Statement
U.S.-Armenia-Azerbaijan Joint Statement

14:54

26 10 2020

Armenian Foreign Minister Zohrab Mnatsakanyan and Azerbaijani Foreign Minister Jeyhun Bayramov...

Azerbaijan continues to target peaceful settlements in Artsakh
Azerbaijan continues to target peaceful settlements in Artsakh

12:42

21 10 2020

Azerbaijan continues to target peaceful settlements in Artsakh.

ELDW Coordination Meeting With National Coordinators
ELDW Coordination Meeting With National Coordinators

20:15

09 10 2020

On October 9 ELDW Coordination Meeting With National Coordinators was held. The webinar entitled...

Congress President deplores yet another blow to local self-government in Turkey
Congress President deplores yet another blow to local self-government in Turkey

11:21

02 10 2020

“I am deeply concerned about continued arrests, over the last days, of democratically...

Հոկտեմբերի 2-ից՝ ժամը 14:00-ից գործելու են մի շարք սահմանափակումներ և կարգավորումներ
Հոկտեմբերի 2-ից՝ ժամը 14:00-ից գործելու են մի շարք սահմանափակումներ և կարգավորումներ

11:08

02 10 2020

Հարգելի՛ հայրենակիցներ, ի հավելումն Հայաստանի Հանրապետության Ազգային անվտանգության ծառայության՝...