News

Conference of the Regional and Local Authorities for the Eastern Partnership (CORLEAP)

22.02.2017

About CORLEAP Political developments in the countries at the EU's borders have a direct impact on the Union's security, stability and...

General Assembly of the Union of Communities of Armenia

22.02.2017

The General Assembly of the members of the Union of Communities of Armenia will be held on 24 February at Tigran Mets Hall, Armenia Mariott...

Strengthen legal support for migrants, work more with non-EU cities

16.02.2017

Stronger legal protection of minors and more cooperation with local authorities in Middle East and Africa are at the heart of proposals on...

Theme of ELDW 2017: “Citizen participation, consultation and commitment for a thriving local democracy”

15.02.2017

At its meeting in Nicosia, Cyprus, on 10 February, the Congress Bureau approved the annual theme of European Local Democracy Week (ELDW)...

Meeting of the Congress Monitoring Committee in Athens

15.02.2017

The members of the Monitoring Committee of the Congress of Local and Regional Authorities of the Council of Europe will meet in Athens on 16...

Փետրվարի 12-ին կայացած ՏԻՄ ընտրությունների արդյունքները

13.02.2017

Փետրվարի 12-ին Հայաստանի մի շարք համայնքներում տեղի են ունեցել ՏԻՄ-երի ընտրություններ։ Մասնավորապես՝ Նուռնուսում (Կոտայքի մարզ), Վարդավանքում...