The attaché for decentralized cooperation and civil society of the French Embassy in Armenia visited the Union of Communities of Armenia

The attaché for decentralized cooperation and civil society of the French Embassy in Armenia visited the Union of Communities of Armenia

28.02.2023

On February 27 the attaché for decentralized cooperation and civil society of the French Embassy in Armenia Marie Lorgeoux visited the Union of Communities of Armenia. 

The purpose of Marie Lorgeoux`s visit is to get information about the issues of Armenian-French decentralized cooperation, to get acquainted with the situation, to discuss issues related to the new decentralized cooperation between the Armenian and French communities. President of the Union of Communities of Armenia Emin Yeritsyan presented the recent changes in the local self government sector at the meeting with Marie Lorgeoux. Emin Yeritsyan emphasized that there is a great interest in cooperation with French partners from the part of RA communities. As a result of the community unification process, the formation of larger communities will contribute to the further strengthening of the Armenian-French decentralized cooperation. Emin Yeritsyan also highlighted the importance of the cooperation of the Armenian and French communities in the field of fundraising. He emphasized the development of the capacities of the staffs of the newly enlarged communities, and ttold that mutual visits will contribute to it. Emin Yeritsyan stated that the Armenian-French decentralized cooperation has a unique weight and is on a high level, Emin Yeritsyan also emphasized the expansion of that cooperation. Marie Lorgeoux informed that 6 Armenian communities have already expressed their desire to start decentralized cooperation with French partners and she asked the Union of Communities of Armenia for support in organizing this process.

The activity of the "France" group of the Union of Communities of Armenia operating within the framework of Armenian-French decentralized cooperation was also highlighted, which is an important platform for promoting this cooperation.

 

 

 


NEWS

«Քաղաքապետերի դաշնագիր՝ Արևելք» ծրագրի և Միության կողմից Մարտունիում պարգևատրվել են ԵՄ կայուն էներգիայի շաբաթ-2024-ի մրցույթների հաղթողները
«Քաղաքապետերի դաշնագիր՝ Արևելք» ծրագրի և Միության կողմից Մարտունիում պարգևատրվել են ԵՄ կայուն էներգիայի շաբաթ-2024-ի մրցույթների հաղթողները

22:31

03 07 2024

Մարտունի համայնքում «Քաղաքապետերի դաշնագիր՝ Արևելք» ծրագրի և Հայաստանի համայնքների...

Գավառում Քաղաքապետերի դաշնագիր՝ Արևելք» ծրագրի և Միության կողմից պարգևատրվել են ԵՄ կայուն էներգիայի շաբաթ-2024-ի մրցույթների հաղթողները
Գավառում Քաղաքապետերի դաշնագիր՝ Արևելք» ծրագրի և Միության կողմից պարգևատրվել են ԵՄ կայուն էներգիայի շաբաթ-2024-ի մրցույթների հաղթողները

22:03

03 07 2024

Գավառ համայնքում «Քաղաքապետերի դաշնագիր՝ Արևելք» ծրագրի և Հայաստանի համայնքների...

Մրցանակաբաշխություն՝ Սևան համայնքում․ ԵՄ կայուն էներգիայի շաբաթ-2024
Մրցանակաբաշխություն՝ Սևան համայնքում․ ԵՄ կայուն էներգիայի շաբաթ-2024

21:19

02 07 2024

Սևան համայնքում հուլիսի 2-ին «Քաղաքապետերի դաշնագիր՝ Արևելք» ծրագրի և Հայաստանի...

Drawing contest results were summerized in Stepanavan city
Drawing contest results were summerized in Stepanavan city

21:15

19 06 2024

Drawing contest results under the slogan “Net-zero energy solutions for a competitive...

Summerizing EU Sustainable Energy Week-2024 in Sevan city
Summerizing EU Sustainable Energy Week-2024 in Sevan city

20:15

19 06 2024

In Sevan city 14 events were held in the framework of EU Sustainable Energy Week-2024. Sevan...

Photo contest results under the slogan “Net-zero energy solutions for a competitive Armenia” were summarized in Sevan city
Photo contest results under the slogan “Net-zero energy solutions for a competitive Armenia” were summarized in Sevan city

09:52

18 06 2024

In Sevan city Photo contest results under the slogan “Net-zero energy solutions for a...