Աշխատանքային հանդիպում Սպիտակի համայնքապետարանում՝  ԵՀ «Քաղաքապետերի դաշնագիր հանուն կլիմայի և էներգիայի» նախաձեռնության շրջանակներում

Աշխատանքային հանդիպում Սպիտակի համայնքապետարանում՝ ԵՀ «Քաղաքապետերի դաշնագիր հանուն կլիմայի և էներգիայի» նախաձեռնության շրջանակներում

10.08.2023

Oգոստոսի 9-ինՍպիտակիհամայնքապետարանումտեղիէ ունեցել աշխատանքայինհանդիպում, որընվիրվածէրԵՀ «Քաղաքապետերիդաշնագիրհանունկլիմայիևէներգիայի» նախաձեռնությանշրջանակներումհամայնքիԿայունէներգետիկզարգացմանևկլիմայիպահպանությանգործողություններիծրագրի (ԿԷԶԿՊԳԾ) մշակմանգործընթացիկազմակերպմանևելակետայինտվյալներիհավաքագրմանգործընթացներիքննարկմանը:

Հանդիպմանը մասնակցել են համայնքի ղեկավարի խորհրդական՝ Էռնեստ Խաչատրյանը և ԵՀ «Քաղաքապետերի դաշնագիր» ծրագրի փորձագետ Հայաստանում՝ Արտեմ Խարազյանը:
Հանդիպման ընթացքում որոշվել է Սպիտակի ԿԷԶԿՊԳԾ-ի մշակման մոտեցումը և աշխարհագրական ծածկույթը (2011թ. ելակետային տվյալների հիման վրա մշակված և մինչև 2020թ. գործող գործողությունների ծրագրի արդիականացում հաշվի առնելով համայնքի խոշորացումը և նոր բնակավայրերի ընդգրկումը), էներգաարդյունավետության բարձրացման և վերականգնվող էներգետիկայի բնագավառում Սպիտակում և բնակավայրերում 2011-2022թթ. ընթացքում իրականացված և մինչև 2030թ. իրականացվելիք ծրագրերի մասին տեղեկատվության հավաքագրման կազմակերպումը, ինչպես նաև խոշորացված համայնքին բնորոշ կլիմայական վտանգների գնահատման և խոցելի ոլորտների նույնականացման գործընթացը:

Հանդիպման ընթացքում նաև քննարկվել են ելակետային տվյալների հավաքագրման հարցաշարերը, որոնք մշակվել են ծրագրի կողմից:

Դաշնագրի շրջանակներում Սպիտակի կարգավիճակի և ԿԷԶԿՊԳԾ մշակման նպատակով տվյալների հավաքագրման գործընթացի մասին տեղեկացվել է նաև համայնքի ղեկավար Քաջայր Նիկողոսյանը:
Նշենք, որ Սպիտակը միացել է ԵՀ «Քաղաքապետերի դաշնագիր» նախաձեռնությանը 2014թ. սեպտեմբերի 13-ին և մշակել է մինչև 2020թ. գործող Կայուն էներգետիկ զարգացման գործողությունների ծրագիրը 2015 թվականին:

2023-ի ապրիլի 14-ին համայնքը միացել է ԵՀ «Քաղաքապետերի դաշնագիր հանուն կլիմայի և էներգիայի» նոր նախաձեռնությանը և ստանձնել է կամավոր հանձնառություն նվազեցնել ջերմոցային գազերի արտանետումները առնվազն 30%-ով՝ մինչև 2030թ. և մշակել համայնքի հարմարվողականության ծրագիր:


NEWS

ԵՀ «Քաղաքապետերի դաշնագիր՝ Արևելք» տարածաշրջանային ծրագրի ղեկավար Քրիստոֆ Ֆրերինգի մասնակցությամբ հանդիպում՝ ՏԿԵ նախարարությունում
ԵՀ «Քաղաքապետերի դաշնագիր՝ Արևելք» տարածաշրջանային ծրագրի ղեկավար Քրիստոֆ Ֆրերինգի մասնակցությամբ հանդիպում՝ ՏԿԵ նախարարությունում

20:53

01 04 2024

Ապրիլի 1-ին ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունում (ՏԿԵՆ) տեղի է...

Country-specific training on “Establishment of Municipal Energy Management System (EnMS) and Appointment of Energy Managers” was held in Yerevan
Country-specific training on “Establishment of Municipal Energy Management System (EnMS) and Appointment of Energy Managers” was held in Yerevan

12:37

07 12 2023

Country-specific training on “Establishment of Municipal Energy Management System (EnMS)...

Violence against local and regional elected representatives: a threat to our democracies
Violence against local and regional elected representatives: a threat to our democracies

10:04

01 11 2023

An extremely unpleasant experience for those on the receiving end, verbal abuse and physical...

Elections to the Council of Elders of Yerevan: Congress welcomes successful efforts to ensure a well-administered and transparent ballot
Elections to the Council of Elders of Yerevan: Congress welcomes successful efforts to ensure a well-administered and transparent ballot

13:26

30 10 2023

The Congress of Local and Regional Authorities of the Council of Europe adopted a  report...

Congress adopts Declaration on the humanitarian situation in Karabakh and neighbouring cities and regions
Congress adopts Declaration on the humanitarian situation in Karabakh and neighbouring cities and regions

19:09

26 10 2023

Congress expresses deep concern over humanitarian situation in Karabakh and neighbouring cities...