Աշխատանքային հանդիպում Սպիտակի համայնքապետարանում՝  ԵՀ «Քաղաքապետերի դաշնագիր հանուն կլիմայի և էներգիայի» նախաձեռնության շրջանակներում

Աշխատանքային հանդիպում Սպիտակի համայնքապետարանում՝ ԵՀ «Քաղաքապետերի դաշնագիր հանուն կլիմայի և էներգիայի» նախաձեռնության շրջանակներում

10.08.2023

Oգոստոսի 9-ինՍպիտակիհամայնքապետարանումտեղիէ ունեցել աշխատանքայինհանդիպում, որընվիրվածէրԵՀ «Քաղաքապետերիդաշնագիրհանունկլիմայիևէներգիայի» նախաձեռնությանշրջանակներումհամայնքիԿայունէներգետիկզարգացմանևկլիմայիպահպանությանգործողություններիծրագրի (ԿԷԶԿՊԳԾ) մշակմանգործընթացիկազմակերպմանևելակետայինտվյալներիհավաքագրմանգործընթացներիքննարկմանը:

Հանդիպմանը մասնակցել են համայնքի ղեկավարի խորհրդական՝ Էռնեստ Խաչատրյանը և ԵՀ «Քաղաքապետերի դաշնագիր» ծրագրի փորձագետ Հայաստանում՝ Արտեմ Խարազյանը:
Հանդիպման ընթացքում որոշվել է Սպիտակի ԿԷԶԿՊԳԾ-ի մշակման մոտեցումը և աշխարհագրական ծածկույթը (2011թ. ելակետային տվյալների հիման վրա մշակված և մինչև 2020թ. գործող գործողությունների ծրագրի արդիականացում հաշվի առնելով համայնքի խոշորացումը և նոր բնակավայրերի ընդգրկումը), էներգաարդյունավետության բարձրացման և վերականգնվող էներգետիկայի բնագավառում Սպիտակում և բնակավայրերում 2011-2022թթ. ընթացքում իրականացված և մինչև 2030թ. իրականացվելիք ծրագրերի մասին տեղեկատվության հավաքագրման կազմակերպումը, ինչպես նաև խոշորացված համայնքին բնորոշ կլիմայական վտանգների գնահատման և խոցելի ոլորտների նույնականացման գործընթացը:

Հանդիպման ընթացքում նաև քննարկվել են ելակետային տվյալների հավաքագրման հարցաշարերը, որոնք մշակվել են ծրագրի կողմից:

Դաշնագրի շրջանակներում Սպիտակի կարգավիճակի և ԿԷԶԿՊԳԾ մշակման նպատակով տվյալների հավաքագրման գործընթացի մասին տեղեկացվել է նաև համայնքի ղեկավար Քաջայր Նիկողոսյանը:
Նշենք, որ Սպիտակը միացել է ԵՀ «Քաղաքապետերի դաշնագիր» նախաձեռնությանը 2014թ. սեպտեմբերի 13-ին և մշակել է մինչև 2020թ. գործող Կայուն էներգետիկ զարգացման գործողությունների ծրագիրը 2015 թվականին:

2023-ի ապրիլի 14-ին համայնքը միացել է ԵՀ «Քաղաքապետերի դաշնագիր հանուն կլիմայի և էներգիայի» նոր նախաձեռնությանը և ստանձնել է կամավոր հանձնառություն նվազեցնել ջերմոցային գազերի արտանետումները առնվազն 30%-ով՝ մինչև 2030թ. և մշակել համայնքի հարմարվողականության ծրագիր:


NEWS

Congress Bureau meeting was held: the actual situation in the Nagorno Karabakh was discussed
Congress Bureau meeting was held: the actual situation in the Nagorno Karabakh was discussed

17:02

26 09 2023

The Congress Bureau held its meeting on 22 September 2023, in Strasbourg. Key points of the...

Congress President expresses grave concern over the Nagorno-Karabakh situation
Congress President expresses grave concern over the Nagorno-Karabakh situation

14:42

19 09 2023

On September 19, Leendert Verbeek, President of the Congress of Local and Regional Authorities...

Yerevan Elections: “A well administered ballot but a historically low turnout”, concluded Carla Dejonghe
Yerevan Elections: “A well administered ballot but a historically low turnout”, concluded Carla Dejonghe

11:51

19 09 2023

A nine-member  election observation delegation from the Congress  concluded...

Council of Europe Congress to observe Council of Elders elections in Yerevan, Armenia
Council of Europe Congress to observe Council of Elders elections in Yerevan, Armenia

11:32

15 09 2023

A nine-member delegation from the  Congress of Local and Regional Authorities of the...

The 12th Annual meeting of the Conference of the Regional and Local Authorities for the Eastern Partnership (CORLEAP) was held in Batumi
The 12th Annual meeting of the Conference of the Regional and Local Authorities for the Eastern Partnership (CORLEAP) was held in Batumi

17:10

11 09 2023

For more than two decades of its presence in EU Eastern Partnership countries, the Congress has...

Տեղի կունենա «Մաքուր օդի օր. ինչպես են քաղաքապետարանները քայլեր ձեռնարկում և խոսում այդ մասին» թեմայով վեբինար
Տեղի կունենա «Մաքուր օդի օր. ինչպես են քաղաքապետարանները քայլեր ձեռնարկում և խոսում այդ մասին» թեմայով վեբինար

14:48

06 09 2023

Օդի աղտոտվածությունը հիմնական բնապահպանական սպառնալիքն է մարդու առողջության համար:...