Աշխատանքային հանդիպում Սպիտակի համայնքապետարանում՝  ԵՀ «Քաղաքապետերի դաշնագիր հանուն կլիմայի և էներգիայի» նախաձեռնության շրջանակներում

Աշխատանքային հանդիպում Սպիտակի համայնքապետարանում՝ ԵՀ «Քաղաքապետերի դաշնագիր հանուն կլիմայի և էներգիայի» նախաձեռնության շրջանակներում

10.08.2023

Oգոստոսի 9-ինՍպիտակիհամայնքապետարանումտեղիէ ունեցել աշխատանքայինհանդիպում, որընվիրվածէրԵՀ «Քաղաքապետերիդաշնագիրհանունկլիմայիևէներգիայի» նախաձեռնությանշրջանակներումհամայնքիԿայունէներգետիկզարգացմանևկլիմայիպահպանությանգործողություններիծրագրի (ԿԷԶԿՊԳԾ) մշակմանգործընթացիկազմակերպմանևելակետայինտվյալներիհավաքագրմանգործընթացներիքննարկմանը:

Հանդիպմանը մասնակցել են համայնքի ղեկավարի խորհրդական՝ Էռնեստ Խաչատրյանը և ԵՀ «Քաղաքապետերի դաշնագիր» ծրագրի փորձագետ Հայաստանում՝ Արտեմ Խարազյանը:
Հանդիպման ընթացքում որոշվել է Սպիտակի ԿԷԶԿՊԳԾ-ի մշակման մոտեցումը և աշխարհագրական ծածկույթը (2011թ. ելակետային տվյալների հիման վրա մշակված և մինչև 2020թ. գործող գործողությունների ծրագրի արդիականացում հաշվի առնելով համայնքի խոշորացումը և նոր բնակավայրերի ընդգրկումը), էներգաարդյունավետության բարձրացման և վերականգնվող էներգետիկայի բնագավառում Սպիտակում և բնակավայրերում 2011-2022թթ. ընթացքում իրականացված և մինչև 2030թ. իրականացվելիք ծրագրերի մասին տեղեկատվության հավաքագրման կազմակերպումը, ինչպես նաև խոշորացված համայնքին բնորոշ կլիմայական վտանգների գնահատման և խոցելի ոլորտների նույնականացման գործընթացը:

Հանդիպման ընթացքում նաև քննարկվել են ելակետային տվյալների հավաքագրման հարցաշարերը, որոնք մշակվել են ծրագրի կողմից:

Դաշնագրի շրջանակներում Սպիտակի կարգավիճակի և ԿԷԶԿՊԳԾ մշակման նպատակով տվյալների հավաքագրման գործընթացի մասին տեղեկացվել է նաև համայնքի ղեկավար Քաջայր Նիկողոսյանը:
Նշենք, որ Սպիտակը միացել է ԵՀ «Քաղաքապետերի դաշնագիր» նախաձեռնությանը 2014թ. սեպտեմբերի 13-ին և մշակել է մինչև 2020թ. գործող Կայուն էներգետիկ զարգացման գործողությունների ծրագիրը 2015 թվականին:

2023-ի ապրիլի 14-ին համայնքը միացել է ԵՀ «Քաղաքապետերի դաշնագիր հանուն կլիմայի և էներգիայի» նոր նախաձեռնությանը և ստանձնել է կամավոր հանձնառություն նվազեցնել ջերմոցային գազերի արտանետումները առնվազն 30%-ով՝ մինչև 2030թ. և մշակել համայնքի հարմարվողականության ծրագիր:


NEWS

«Քաղաքապետերի դաշնագիր՝ Արևելք» ծրագրի և Միության կողմից Մարտունիում պարգևատրվել են ԵՄ կայուն էներգիայի շաբաթ-2024-ի մրցույթների հաղթողները
«Քաղաքապետերի դաշնագիր՝ Արևելք» ծրագրի և Միության կողմից Մարտունիում պարգևատրվել են ԵՄ կայուն էներգիայի շաբաթ-2024-ի մրցույթների հաղթողները

22:31

03 07 2024

Մարտունի համայնքում «Քաղաքապետերի դաշնագիր՝ Արևելք» ծրագրի և Հայաստանի համայնքների...

Գավառում Քաղաքապետերի դաշնագիր՝ Արևելք» ծրագրի և Միության կողմից պարգևատրվել են ԵՄ կայուն էներգիայի շաբաթ-2024-ի մրցույթների հաղթողները
Գավառում Քաղաքապետերի դաշնագիր՝ Արևելք» ծրագրի և Միության կողմից պարգևատրվել են ԵՄ կայուն էներգիայի շաբաթ-2024-ի մրցույթների հաղթողները

22:03

03 07 2024

Գավառ համայնքում «Քաղաքապետերի դաշնագիր՝ Արևելք» ծրագրի և Հայաստանի համայնքների...

Մրցանակաբաշխություն՝ Սևան համայնքում․ ԵՄ կայուն էներգիայի շաբաթ-2024
Մրցանակաբաշխություն՝ Սևան համայնքում․ ԵՄ կայուն էներգիայի շաբաթ-2024

21:19

02 07 2024

Սևան համայնքում հուլիսի 2-ին «Քաղաքապետերի դաշնագիր՝ Արևելք» ծրագրի և Հայաստանի...

Drawing contest results were summerized in Stepanavan city
Drawing contest results were summerized in Stepanavan city

21:15

19 06 2024

Drawing contest results under the slogan “Net-zero energy solutions for a competitive...

Summerizing EU Sustainable Energy Week-2024 in Sevan city
Summerizing EU Sustainable Energy Week-2024 in Sevan city

20:15

19 06 2024

In Sevan city 14 events were held in the framework of EU Sustainable Energy Week-2024. Sevan...

Photo contest results under the slogan “Net-zero energy solutions for a competitive Armenia” were summarized in Sevan city
Photo contest results under the slogan “Net-zero energy solutions for a competitive Armenia” were summarized in Sevan city

09:52

18 06 2024

In Sevan city Photo contest results under the slogan “Net-zero energy solutions for a...