Աշխատանքային հանդիպում Սպիտակի համայնքապետարանում՝  ԵՀ «Քաղաքապետերի դաշնագիր հանուն կլիմայի և էներգիայի» նախաձեռնության շրջանակներում

Աշխատանքային հանդիպում Սպիտակի համայնքապետարանում՝ ԵՀ «Քաղաքապետերի դաշնագիր հանուն կլիմայի և էներգիայի» նախաձեռնության շրջանակներում

10.08.2023

Oգոստոսի 9-ինՍպիտակիհամայնքապետարանումտեղիէ ունեցել աշխատանքայինհանդիպում, որընվիրվածէրԵՀ «Քաղաքապետերիդաշնագիրհանունկլիմայիևէներգիայի» նախաձեռնությանշրջանակներումհամայնքիԿայունէներգետիկզարգացմանևկլիմայիպահպանությանգործողություններիծրագրի (ԿԷԶԿՊԳԾ) մշակմանգործընթացիկազմակերպմանևելակետայինտվյալներիհավաքագրմանգործընթացներիքննարկմանը:

Հանդիպմանը մասնակցել են համայնքի ղեկավարի խորհրդական՝ Էռնեստ Խաչատրյանը և ԵՀ «Քաղաքապետերի դաշնագիր» ծրագրի փորձագետ Հայաստանում՝ Արտեմ Խարազյանը:
Հանդիպման ընթացքում որոշվել է Սպիտակի ԿԷԶԿՊԳԾ-ի մշակման մոտեցումը և աշխարհագրական ծածկույթը (2011թ. ելակետային տվյալների հիման վրա մշակված և մինչև 2020թ. գործող գործողությունների ծրագրի արդիականացում հաշվի առնելով համայնքի խոշորացումը և նոր բնակավայրերի ընդգրկումը), էներգաարդյունավետության բարձրացման և վերականգնվող էներգետիկայի բնագավառում Սպիտակում և բնակավայրերում 2011-2022թթ. ընթացքում իրականացված և մինչև 2030թ. իրականացվելիք ծրագրերի մասին տեղեկատվության հավաքագրման կազմակերպումը, ինչպես նաև խոշորացված համայնքին բնորոշ կլիմայական վտանգների գնահատման և խոցելի ոլորտների նույնականացման գործընթացը:

Հանդիպման ընթացքում նաև քննարկվել են ելակետային տվյալների հավաքագրման հարցաշարերը, որոնք մշակվել են ծրագրի կողմից:

Դաշնագրի շրջանակներում Սպիտակի կարգավիճակի և ԿԷԶԿՊԳԾ մշակման նպատակով տվյալների հավաքագրման գործընթացի մասին տեղեկացվել է նաև համայնքի ղեկավար Քաջայր Նիկողոսյանը:
Նշենք, որ Սպիտակը միացել է ԵՀ «Քաղաքապետերի դաշնագիր» նախաձեռնությանը 2014թ. սեպտեմբերի 13-ին և մշակել է մինչև 2020թ. գործող Կայուն էներգետիկ զարգացման գործողությունների ծրագիրը 2015 թվականին:

2023-ի ապրիլի 14-ին համայնքը միացել է ԵՀ «Քաղաքապետերի դաշնագիր հանուն կլիմայի և էներգիայի» նոր նախաձեռնությանը և ստանձնել է կամավոր հանձնառություն նվազեցնել ջերմոցային գազերի արտանետումները առնվազն 30%-ով՝ մինչև 2030թ. և մշակել համայնքի հարմարվողականության ծրագիր:


ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ԵՄ Կայուն էներգիայի շաբաթը (EU Sustainable Energy Week) 2024 թվականին կնշվի հունիսի 11-13-ը
ԵՄ Կայուն էներգիայի շաբաթը (EU Sustainable Energy Week) 2024 թվականին կնշվի հունիսի 11-13-ը

07:25

14 05 2024

Արդեն ավանդական դարձած ԵՄ Կայուն էներգիայի շաբաթը (EU Sustainable...

ԵՀ «Քաղաքապետերի դաշնագիր՝ Արևելք» տարածաշրջանային ծրագրի ղեկավար Քրիստոֆ Ֆրերինգի մասնակցությամբ հանդիպում՝ ՏԿԵ նախարարությունում
ԵՀ «Քաղաքապետերի դաշնագիր՝ Արևելք» տարածաշրջանային ծրագրի ղեկավար Քրիստոֆ Ֆրերինգի մասնակցությամբ հանդիպում՝ ՏԿԵ նախարարությունում

20:53

01 04 2024

Ապրիլի 1-ին ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունում (ՏԿԵՆ) տեղի է...