Միության նոր խմբագրությամբ կանոնադրության նախագիծ

Նախագիծը հաստատվել է 2017թ. հունվարի 20-ին կայացած Միության Հանրապետական խորհրդի նիստում՝ այն մինչև Միության Ընդհանուր ժողովը փոփոխված օրենսդրությանը համապատասխանեցնելու պայմանով։

Ներբեռնել

Միության նոր խմբագրությամբ կանոնադրության նախագիծ

Հայաստանի համայնքների միության հանրապետական խորհրդում յուրաքանչյուր մարզի գյուղական համայնքների ներկայացուցչների ընտրության ընթացակարգը

Հաստատվել է 2017թ. հունվարի 20-ին կայացած Միության Հանրապետական խորհրդի նիստում։

Միության Հանրապետական խորհուրդը ձևավորվում և դրա կազմը ընտրվում է Ընդհանուր ժողովի կողմից հինգ տարի ժամկետով: Միության անդամ յուրաքանչյուր քաղաքային համայնքի ղեկավար հանդիսանում է Հանրապետական խորհրդի անդամ: Միության գործող Հանրապետական խորհդրի ս.թ. հունվարի 20-ի որոշմամբ սահմանվել է յուրաքանչյուր մարզից Հանրապետական խորհրդում ընդգրկվելիք գյուղական համայնքների թիվը՝ մինչև 50 համայնք ունեցող մարզերի համար գյուղական համայնքների 4 ներկայացուցիչ, և 50-ից ավել համայնքներ ունեցող մարզերի համար գյուղական համայնքների 6 ներկայացուցիչ:

 

Ներբեռնել

Հայաստանի համայնքների միության հանրապետական խորհրդում յուրաքանչյուր մարզի գյուղական համայնքների ներկայացուցչների ընտրության ընթացակարգը

Հայաստանի համայնքների միության նախագահի ընտրության ընթացակարգը

Հաստատվել է 2017թ. հունվարի 20-ին կայացած Միության Հանրապետական խորհրդի նիստում։

Միության նախագահն ընտրվում է Միության Ընդհանուր ժողովի կողմից հինգ տարի ժամկետով: Միության նախագահի թեկնածու կարող է լինել վերջին հինգ տարիների ընթացքում համայնքի ղեկավարի կամ ավագանու անդամի պաշտոնը զբաղեցնող կամ զբաղեցրած յուրաքանչյուր անձ: Ընտրվելուց հետ Միության նախագահը չի կարող զբաղեցնել պաշտոն տեղական ինքնակառավարման կամ պետական կառավարման մարմիներում կամ իրականացնել որևէ այլ վճարովի աշխատանք:

Ներբեռնել

Հայաստանի համայնքների միության նախագահի ընտրության ընթացակարգը

Հայաստանի համայնքների միության վերստուգիչ հանձնաժողովի ընտրության ընթացակարգը

Հաստատվել է 2017թ. հունվարի 20-ին կայացած Միության Հանրապետական խորհրդի նիստում։

Միության Վերստուգիչը հանձնաժողովը բաղկացած է հինգ անդամներից, ընտրված հինգ տարի ժամկետով Ընդհանուր ժողովի կողմից: Վերստուգիչ հանձնաժողովի նախագահ և անդամ չեն կարող դառնալ Միության կառավարման մյուս մարմիններում ներգրավված անդամները: Վերստուգիչ հանձաժողովի նախագահի և անդամի թեկնածուներն առաջադրվելիս ունեն նախապատվություն, եթե ունեն ֆինանսական-հաշվապահական կրթություն կամ այդ ոլորտի աշխատանքային փորձ:

Ներբեռնել

Հայաստանի համայնքների միության վերստուգիչ հանձնաժողովի ընտրության ընթացակարգը

Հայաստանի համայնքների միության Հանրապետական խորհրդի կին անդամների ընտրության ընթացակարգը

Հաստատվել է 2017թ. հունվարի 20-ին կայացած Միության Հանրապետական խորհրդի նիստում։

Ներբեռնել

Հայաստանի համայնքների միության Հանրապետական խորհրդի կին անդամների ընտրության ընթացակարգը

Հայաստանի Համայնքների Միության 2016-2020թթ. Ռազմավարական Պլան

Հայաստանի Համայնքների Միության 2016-2020թթ. Ռազմավարական Պլանը ընդունվել է 2016 թ. հուլիսին ՀՀՄ Հանրապետական խորհրդի կողմից

Ներբեռնել

Հայաստանի Համայնքների Միության 2016-2020թթ. Ռազմավարական Պլան

Միության 2016-2017թթ. գործողությունների պլան

Ներբեռնել

Միության 2016-2017թթ. գործողությունների պլան

Միության նոր խմբագրությամբ կանոնադրություն

Կանոնադրությունը հաստատվել է 2017թ. փետրվարի 28-ին կայացած հիմնադիր ժողովի որոշմամբ: 2019 թ. փետրվարի 1-ին գրանցվել է ՀՀ իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության կողմից: