ՏԻՄ ընտրություններ

Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության համաձայն` Հանրապետության Նախագահի, Ազգային ժողովի, տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններն անցկացվում են ընդհանուր, հավասար, ուղղակի ընտրական իրավունքի հիման վրա` գաղտնի քվեարկությամբ:

Օրենքով իրենց վերապահված լիազորությունների շրջանակներում պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների պաշտոնատար անձինք պատասխանատվություն են կրում ընտրությունների նախապատրաստման, կազմակերպման և անցկացման օրինականության համար:

Տեղական ինքնակառավաիման մարմինների ընտրություններ 2017

Տեղական ինքնակառավաիման մարմինների ընտրություններ 2016

Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգիրք (Ուժի մեջ է՝ 01.06.2016թ.) 

Ավագանու ընտրություններ

Ավագանու անդամների ընտրություններ

Համայնքի ղեկավարի ընտրություններ

 

Տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների վերաբերյալ Եվրոպայի խորհրդի տեղական և տարածքային իշխանությունների կոնգրեսի մի շարք փաստաթղթերի թվում ստորև կարող եք ծանոթանալ հետևյալ հանձնարարականներին, բանաձևերին և զեկույցներին՝

Երևան քաղաքի ավագանու անդամների ընտրության վերաբերյալ թիվ 344 (2013) հանձնարարական, Հայաստան (2013 թ. մայիսի 5)

Հայաստանում տեղական ընտրությունների վերաբերյալ թիվ 338 (2013) հանձնարարական, որի դիտորդությունն իրականացվել է 2012 թ. սեպտեմբերի 23-ին

Երևանում առաջին տեղական (համայնքային) ընտրությունների վերաբերյալ թիվ 277 (2009), Հայաստան (2009 թ. մայիսի 31)

Հայաստանում տեղական ընտրությունների վերաբերյալ թիվ 255 (2008) հանձնարարական (դիտորդությունն իրականացվել է 2008 թ. սեպտեմբերի 28-ին)

Երևան քաղաքում Ավագանու անդամների ընտրության վերաբերյալ թիվ 359 (2013) բանաձև, Հայաստան

Հայաստանում տեղական լրացուցիչ ընտրությունների գնահատման վերաբերյալ թիվ 31(2016)02 տեղեկատվական զեկույց

Երևան քաղաքի ավագանու անդամների ընտրության վերաբերյալ թիվ CPL(25)3PROV զեկույց, Հայաստան (2013 թ. մայիսի 5)

Հայաստանում տեղական լրացուցիչ ընտրությունների վերաբերյալ թիվ CPL(24)2 զեկույց (2012 թ. սեպտեմբերի 9 և 23)

Երևանի քաղաքապետի առաջին ընտրությունների վերաբերյալ թիվ CPL(17)5 զեկույց (2009 թ. մայիսի 31)

Հայաստանում տեղական ընտրությունների վերաբերյալ թիվ CG(15)33REP զեկույց (դիտորդությունն իրականացվել է 2008 թվականի սեպտեմբերի 28-ին)

Հայաստանում տեղական ընտրությունների վերաբերյալ թիվ CG / CP (12) 13 զեկույց