Աշխատակազմ

Գործադիր տնօրեն

Նատալյա Լափաուրի   -  Իրականացնում է Միության գործադիր կառավարումը ու աշխատանքների վերահսկողությունը: Կապ է պահպանում Միության անդամ համայնքների հետ, կոորդինացնում է միջազգային համագործակցությունը: Տն. Լափաուրին ղեկավարում է միության աշխատակազմը, Միության աշխատողների համար իրականացնում է գործատուի ֆունկցիաներ, այդ թվում՝ կնքում է աշխատանքային պայմանագրեր, ներկայացնում է Միության շահերը, ներկայացնում է Միությունն այլ կազմակերպությունների հետ փոխհարաբերություններում և տարաբնույթ միջոցառումներում, ապահովում է տարեկան աշխատանքային ծրագրի մշակումը և իրականացումը, ինչպես նաև կառավարման մարմինների և հանձնաժողովների նիստերի նախապատրաստումը,  ապահովում է անդամների հետ արդյունավետ հաղորդակցությունը, կառավարում է միության ֆինանսական ռեսուրսները, համագործակցում է աուդիտորի և վերստուգիչ հանձնաժողովի հետ:

Տն. Լափաուրին Եվրոպայի խորհրդի Տեղական ու տարածքային իշխանությունների Կոնգրեսում Հայաստանի պատվիրակության քարտուղար է, համայնքների ղեկավարների, համայնքային ծառայողների վերապատրաստման դասընթացների կազմակերպական հարցերով պատասխանատու է, միաժամանակ իրականացնում է դասախոսական աշխատանք՝ վերապատրաստումների շրջանակում։ «Համայնքային կառավարման ակադեմիա» հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի անդամ է: 2011 թվականից առ այսօր` «Արենի փառատոն» հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի անդամ է։ 2008-ից առ այսօր համամասնական ընտրակարգով հանդիսանում է Երևանի ավագանու անդամ:

Ծրագրերի և ֆոնդհայթայթման պատասխանատու

Աննա Աղվանյան-Իրականացնում է ՀՀ-ում և ՀՀ-ից դուրս գործող դոնոր կազմակերպություններին դրամաշնորհների առաջարկների կազմում և ներկայացում (ներառյալ աշխատանքային պլան, տրամաբանական աղյուսակ և ցուցիչներ): Զուգահեռ իրականացնում է ծրագրերի կառավարմանն առնչվող աշխատանքներ: Ինչպես նաև իրականացնում է խորհրդատվական աշխատանքներ և դասընթացներ Միության անդամ համայնքապետարանների աշխատակիցների համար:

Արտաքին կապերի պատասխանատու

Արաքս Միքայելյան-Համակարգում է Միության աշխատանքը միջազգային գործընկերների և այն կառույցների հետ, որին անդամակցում է Հայաստանի համայնքների միությունը: Իրականացնում է նաև միջազգային միջոցառումների պլանավորում և կազմակերպում: Զուգահեռ համակարգում է Միության և միջազգային տարբեր կազմակերպությունների կողմից իրականացվող ծրագրեր:

Հաղորդակցության պատասխանատու

Տաթև Հարությունյան-Համակարգում է Միության հարաբերությունները համախոհների, աջակիցների, շահառուների, համայնքների, դոնորների և այլ շահագրգիռ անձանց ու կազմակերպությունների հետ: Կազմակերպում է Միության հասարակության հետ կապերի կարիքների գնահատում, մշակում հասարակայնության հետ կապերի տարեկան աշխատանքային պլանը, Միությունը ներկայացնում տեղական և միջազգային ԶԼՄ-ներում, իրականացնում է ԶԼՄ մոնիտորինգ, կազմակերպում դասընթացներ համայնքների հաղորդակցության մասնագետների համար համայնքների տեսանելիության բարձրացման նպատակով: