News

“Alliance for Better City Governance” project experts working meeting in Union of Communities of Armenia

02.08.2022

On August 2 "Alliance for Better City Governance” project experts working meeting was held in Union of Communities of Armenia. 

Public hearing and discussion in Gyumri community was held in order to present public transportation strategy and action plan

01.08.2022

On July 28 a public hearing and discussion was held in Gyumri community in order to present the local government and public ABC. GoV Project...

BePART and get inspired! Launching of a new platform to share experiences of civil participation

25.07.2022

The Congress of Local and Regional Authorities, the Conference of International NGOs and the Council of Europe’s Division of Elections...

A discussion on the further actions of the institutional improvements of the Union of Communities of Armenia was held

19.07.2022

On July 19 a discussion on the further actions of the institutional changes of the Union of Communities of Armenia was held with the...

Հայ-ֆրանսիական ապակենտրոնացված համագործակցության 4-րդ համաժողովի ընթացքում անցկացվել է «Տուրիզմ» աշխատաժողովը

18.07.2022

Հունիսի 29-30-ին Ֆրանսիայի Լիոն քաղաքում տեղի է ունեցել հայ-ֆրանսիական ապակենտրոնացված համագործակցության 4-րդ համաժողովը: Համաժողովի...

Լիոնում անցկացվել է Հայ-ֆրանսիական ապակենտրոնացված համագործակցության 4-րդ համաժողովը

01.07.2022

Հունիսի 29-30-ին Ֆրանսիայի Լիոն քաղաքում տեղի է ունեցել հայ-ֆրանսիական ապակենտրոնացված համագործակցության 4-րդ համաժողովը։ Համաժողովը...