Drawing contest results were summerized in Stepanavan city

Drawing contest results were summerized in Stepanavan city

19.06.2024

Drawing contest results under the slogan “Net-zero energy solutions for a competitive Armenia” were summerized in Stepanavan.

At the exhibition were represented the drawings of the students from Stepanavan, which participated in the drawing contes. During the exhibition, the committee, led by the mayor of Stepanavan Armen Grigiryan, chose the best drawings.

The authors of the best drawings will be awarded by the municipality.

Stepanavan city joined CoM East program in 2022 and always actively participated in the events, competitions and seminars in the framework of the program.


NEWS

«Քաղաքապետերի դաշնագիր՝ Արևելք» ծրագրի և Միության կողմից Մարտունիում պարգևատրվել են ԵՄ կայուն էներգիայի շաբաթ-2024-ի մրցույթների հաղթողները
«Քաղաքապետերի դաշնագիր՝ Արևելք» ծրագրի և Միության կողմից Մարտունիում պարգևատրվել են ԵՄ կայուն էներգիայի շաբաթ-2024-ի մրցույթների հաղթողները

22:31

03 07 2024

Մարտունի համայնքում «Քաղաքապետերի դաշնագիր՝ Արևելք» ծրագրի և Հայաստանի համայնքների...

Գավառում Քաղաքապետերի դաշնագիր՝ Արևելք» ծրագրի և Միության կողմից պարգևատրվել են ԵՄ կայուն էներգիայի շաբաթ-2024-ի մրցույթների հաղթողները
Գավառում Քաղաքապետերի դաշնագիր՝ Արևելք» ծրագրի և Միության կողմից պարգևատրվել են ԵՄ կայուն էներգիայի շաբաթ-2024-ի մրցույթների հաղթողները

22:03

03 07 2024

Գավառ համայնքում «Քաղաքապետերի դաշնագիր՝ Արևելք» ծրագրի և Հայաստանի համայնքների...

Մրցանակաբաշխություն՝ Սևան համայնքում․ ԵՄ կայուն էներգիայի շաբաթ-2024
Մրցանակաբաշխություն՝ Սևան համայնքում․ ԵՄ կայուն էներգիայի շաբաթ-2024

21:19

02 07 2024

Սևան համայնքում հուլիսի 2-ին «Քաղաքապետերի դաշնագիր՝ Արևելք» ծրագրի և Հայաստանի...

Summerizing EU Sustainable Energy Week-2024 in Sevan city
Summerizing EU Sustainable Energy Week-2024 in Sevan city

20:15

19 06 2024

In Sevan city 14 events were held in the framework of EU Sustainable Energy Week-2024. Sevan...

Photo contest results under the slogan “Net-zero energy solutions for a competitive Armenia” were summarized in Sevan city
Photo contest results under the slogan “Net-zero energy solutions for a competitive Armenia” were summarized in Sevan city

09:52

18 06 2024

In Sevan city Photo contest results under the slogan “Net-zero energy solutions for a...

In Martuni city a thematic competition-exhibition of drawings was organized within the framework of the EU Sustainable Energy Week-2024
In Martuni city a thematic competition-exhibition of drawings was organized within the framework of the EU Sustainable Energy Week-2024

08:59

18 06 2024

In Martuni city a thematic competition-exhibition of drawings was organized within the framework...