Հայաստանի համայնքների միության շահերի պաշտպանության ռազմավարության և աշխատանքային պլանի քննարկում

Հայաստանի համայնքների միության շահերի պաշտպանության ռազմավարության և աշխատանքային պլանի քննարկում

13 07 2017 14 07 2017

Ս.թ. ապրիլի 29-ին Ծաղկաձորում կազմակերպվել է քննարկում Միության հանրապետական խորհրդի անդամ հանդսիասցող 35 համայնքի ղեկավարի մասնակցությամբ, ովքեր տեղացի և միջազգային փորձագետների աջակցությամբ վեր են հանել երեք հիմնական ուղղություն, որոնց իրականացմանն է միտված լինելու Միության շահերի պաշտպանության գործունեությունը 2017-18 թթ.: Քննարկումների հիման վրա փորձագետները մշակել են Միության շահերի պաշտպանության ռազվարաության նախնական տարբերակը:

Հուլիսի 13-ից 14-ը կազմակերպվող աշխատանքային հանդիպման նպատակն է`

-         Վերահաստատել կամ ճշգրտել նախորդ քննարկման ընթացքում վեր հանված շահերի պաշտպանության երեք հիմնական նպատակները

-         Նպատակներից յուրաքանչյուրի իրականացման համար մշակել համապատասխան քարոզարշավի մանրակրկիտ գործողությունների պլան: